Trong bài học tổng quan về lập trình Android với Xamarin sẽ hướng dẫn các bạn các bước chuẩn bị và cài đặt môi trường lập trình Android với Xamarin trên nền tảng Windows sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2015.

Trình cài đặt Xamarin.Android sẽ tự động phát hiện, download và cài đặt những thành phần  (phần mềm) cần thiết để hoàn thành quá trình cài đặt.

Tổng quan về lập trình Android với Xamarin – Các bước chuẩn bị

Phần mềm Microsoft Visual Studio 2012 Professional hoặc cao hơn

Phần mềm Xamarin

Tổng quan về lập trình Android với Xamarin – Các bước cài đặt

1. Cài đặt Microsoft Visual Studio

2. Cài đặt Xamarin

Chạy tập tin XamarinInstaller.exe để tiến hành cài đặt Xamarin; khi màn hình xuất hiện -> chọn Continue

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-1

Sau khi trình cài đặt phát hiện những thành phần cần thiết  -> chọn Next

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-2

Lựa chọn thư mục chứa Android SDK hoặc để mặc định -> chọn Next

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-3

Tại màn hình kế tiếp -> chọn Next -> chờ trình cài đặt tải và cài đặt các thành phần mềm cần thiết

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-5

Sau khi cài đặt hoàn thành -> chọn Close

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-6

Tổng quan về lập trình Android với Xamarin –  Tạo một ứng dụng đơn giản

Sau khi chúng ta đã cài đặt tất cả các phần mềm cần thiết (Microsoft Visual Studio, Xamarin for Visual Studio), chúng ta khởi động Microsoft Visual Studio và tạo một solution, cụ thể như sau:

Tại màn hình Start Page -> chọn New Project

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-7

Chọn Android -> chọn Blank App (Android); nhập tên; lựa chọn nơi chứa -> chọn OK

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-8

Một project được tạo như hình bên dưới

Tổng quan về lập trình android với xamarin

Build và run ứng dụng

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-10

Ứng dụng được hiển thị trên thiết bị giả lập (Android Emulator)

tong-quan-ve-lap-trinh-xamarin-11

Tổng quan về lập trình Android với Xamarin – Bài tập thực hành

Câu 1: Tải và cài đặt Microsoft Visual Studio

Câu 2: Tải và cài đặt Xamarin cho Visual Studio

Câu 3: Tạo một Android project với Xamarin