Giới thiệu

“Học để biết – Học để làm – Học để khẳng định”. 

Gia sư tin học – Lĩnh vực chuyên môn

Gia sư tin học biên soạn và cung cấp miễn phí các bài giảng về lập trình, các bài viết hướng dẫn lập trình và các clip hướng dẫn học công nghệ thông tin.

Độc giả yêu thích lập trình nói riêng và công nghệ thông tin nói chung có thể tự học để trang bị kiến thức và kỹ năng cho mình.

Chúng tôi biên soạn các bài hướng dẫn về

 1. Lập trình dạng console
 2. Lập trình winform
 3. Lập trình web
 4. Lập trình cho thiết bị di động bao gồm xây dựng các ứng dụng, xây dựng các game dành cho các nền tảng như Android, iOS,…

Gia sư tin học – Những môn học tiêu biểu

 1. Lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình c
 2. Xây dựng ứng dụng với lập trình Java, lập trình C# sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, SQLServer, Oracle,…
 3. Thiết kế web với HTML/CSS/JavaScript
 4. Thiết kế và quản trị web sử dụng các hệ quản trị nội dung như WordPress/Joomla
 5. Lập trình web với PHP
 6. Cơ sở dữ liệu dành cho mobile với SQLite
 7. Phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu sử dụng Oracle/MS SQL Server/ MySQL
 8. Bài viết hướng dẫn lập trình android
 9. Clip hướng dẫn học công nghệ thông tin

Gia sư tin học – Liên hệ

Độc giả có thể liên hệ với gia sư tin học qua các hình thức sau:

 1. Phone: 0855 881 889
 2. Zalo: 0855 881 889
 3. Skype: giasutinhoc.vn
 4. Facebook: https://www.facebook.com/giasutinhoc.vn
 5. Email: giasutinhoc.vn@gmail.com