Trang chủ Website XML và JSON

XML và JSON

xml là gì, json là gì, giáo trình json, bài giảng json

Json là gì (Bài 7)

Json là gì? JSON viết tắt JavaScript Object Notation. JSON được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. JSON là ngôn ngữ "tự...

Xslt trong xml (Bài 6)

Xslt trong xml được dùng để phân tích và trích xuất thông tin của tập tin XML. XSL viết tắt EXtensible Stylesheet Language. 

Xml schema (Bài 5)

Xml schema được sử dụng để giải quyết liên quan đến xác nhận (validate) như: qui định phần tử root, qui định...

Dtd trong xml (Bài 4)

Dtd trong xml được sử dụng để validate tài liệu XML. Chẳng hạn, chúng ta muốn qui định tài liệu xml như: Phần...

Namespace trong xml (Bài 3)

Namespace trong xml là một phương pháp để phân biệt các phần tử trùng tên nhưng khác nhau về ý nghĩa hoặc...

Cách tạo tài liệu xml (Bài 2)

Bài học cách tạo tài liệu xml sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tập tin XML bao gồm cấu trúc,...

Xml là gì (Bài 1)

Xml là gì? XML là ngôn ngữ đánh dấu, được dùng để miêu tả dữ liệu. Các thẻ (tag) trong XML chưa xác định...

Bài viết nên xem