Trang chủ Lập trình Lập trình Android với Xamarin

Lập trình Android với Xamarin

Lập trình Android sử dụng Xamarin

Xử lý file trong Android với Xamarin (Bài 8)

Xử lý file trong android với xamarin bao gồm 2 xử lý đó là ghi dữ liệu vào file và đọc dữ...

SharedPreferences trong Android với Xamarin (Bài 7)

SharedPreferences trong Android với Xamarin được sử dụng để lưu dữ liệu kiểu boolean, float, int, string và long. Dữ liệu được...

Listview trong Android với Xamarin (Bài 6)

Listview trong Android với Xamarin là một thành phần dùng để nhóm nhiều mục (item) và hiển thị chúng trong danh sách cuộn theo...

Dialog trong Android với Xamarin (Bài 5)

Dialog trong android với xamarin, trong bài học này chúng tôi sẽ trình bày cách tạo và sử dụng Alert Dialog, List...

DateTimePicker trong Android với Xamarin (Bài 4)

Datetimepicker trong android với xamarin sẽ giới thiệu đến các bạn 2 widget cũng thường được sử dụng đó là DatePicker và...

Thiết lập permission trong xamarin (Bài 3)

Chúng ta phải thiết lập permission trong Xamarin bởi vì theo mặc định trong Android không có ứng dụng có quyền để...

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android với Xamarin (Bài...

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android với Xamarin sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế giao diện...

Tổng quan về lập trình Android với Xamarin (Bài 1)

Trong bài học tổng quan về lập trình Android với Xamarin sẽ hướng dẫn các bạn các bước chuẩn bị và cài...

Tổng quan về lập trình đa nền tảng

Tổng quan về lập trình đa nền tảng sẽ giới thiệu đến bạn đọc cái nhìn đầu tiên về cách thức lập...

Bài viết nên xem