Sử dụng SQLite trong iOS với Xamarin (Bài 5)

Sử dụng SQLite trong iOS với Xamarin sẽ trình bày phương pháp lưu trữ dữ liệu trên thiết bị iPhone. Như chúng...

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin (Bài 4)

Xử lý sự kiện trong iOS với Xamarin giúp ứng dụng có sự tương tác với người dùng. Chẳng hạn khi người...

Thiết kế giao diện iOS với Xamarin (Bài 3)

Trong bài học Thiết kế giao diện trong iOS, chúng tôi đã trình bày cách thiết kế giao diện iOS sử dụng Xcodethì...

Lập trình iOS với Xamarin Studio (Bài 2)

Trong bài học Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách lập trình iOS với...

Tổng quan về lập trình iOS với Xamarin (Bài 1)

Bài học tổng quan về lập trình iOS với Xamarin sẽ cho các bạn thấy cài nhìn tổng quan về một phương...

Xử lý file trong Android với Xamarin (Bài 8)

Xử lý file trong android với xamarin bao gồm 2 xử lý đó là ghi dữ liệu vào file và đọc dữ...

SharedPreferences trong Android với Xamarin (Bài 7)

SharedPreferences trong Android với Xamarin được sử dụng để lưu dữ liệu kiểu boolean, float, int, string và long. Dữ liệu được...

Listview trong Android với Xamarin (Bài 6)

Listview trong Android với Xamarin là một thành phần dùng để nhóm nhiều mục (item) và hiển thị chúng trong danh sách cuộn theo...

Dialog trong Android với Xamarin (Bài 5)

Dialog trong android với xamarin, trong bài học này chúng tôi sẽ trình bày cách tạo và sử dụng Alert Dialog, List...

DateTimePicker trong Android với Xamarin (Bài 4)

Datetimepicker trong android với xamarin sẽ giới thiệu đến các bạn 2 widget cũng thường được sử dụng đó là DatePicker và...

Thiết lập permission trong xamarin (Bài 3)

Chúng ta phải thiết lập permission trong Xamarin bởi vì theo mặc định trong Android không có ứng dụng có quyền để...

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android với Xamarin (Bài...

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android với Xamarin sẽ hướng dẫn bạn cách thiết kế giao diện...

Bài viết nên xem