Trang chủ Lập trình Lập trình Kotlin

Lập trình Kotlin

Hướng dẫn làm quen với lập trình kotlin, lập trình kotlin cho người mới bắt đầu

Extension trong Kotlin (Bài 10)

Extension trong Kotlin cho phép lập trình viên mở rộng một số chức năng của lớp mà không cần kế thừa và sửa đổi...

Xử lý ngoại lệ trong Kotlin (Bài 9)

Xử lý ngoại lệ trong Kotlin cũng tượng như trong Java. Và chúng ta đều biết, ngoại lệ là những lỗi có thể phát...

Interface trong Kotlin (Bài 8)

Interface trong Kotlin cũng tương tự như Java. Nghĩa là bên trong interface chỉ chứa những phương thức trừu tượng. Một interface có được...

Tính thừa kế trong Kotlin (Bài 7)

Tính thừa kế trong Kotlin cũng tương tự như tính thừa kế trong lập trình Java, lập trình C#. Tính thừa kế là một...

Class trong Kotlin (Bài 6)

Bài viết class trong Kotlin sẽ trình bày đến bạn đọc phương pháp lập trình hướng đối tượng với Kotlin. Những nội dung được...

Collections trong Kotlin (Bài 5)

Trong 2 bài học trước đó, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn câu lệnh if, when, for, while và do...while....

Câu lệnh xử lý lặp trong Kotlin (Bài 4)

Bài học câu lệnh xử lý lặp trong Kotlin sẽ trình bày các nội dung về vòng lặp for, vòng lặp while...

Câu lệnh điều kiện trong kotlin (Bài 3)

Trong bài học câu lệnh điều kiện trong kotlin sẽ bao gồm câu lệnh if, câu lệnh when. Đây là một trong...

Cơ bản về lập trình với Kotlin (Bài 2)

Sau khi tìm hiểu về Kotlin là gì cũng như chuẩn bị phần mềm để lập trình với Kotlin, hôm nay chúng...

Tổng quan về lập trình kotlin (Bài 1)

Bài viết tổng quan về lập trình kotlin sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình kotlin....

Bài viết nên xem