Trang chủ Database SQLServer 2014

SQLServer 2014

Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server

Trigger trong SQL Server 2014 (Bài 11)

Trigger trong sql server 2014 sẽ cho các bạn biết trigger là gì? Trigger được sử dụng trong những trường hợp nào? Trigger là một...

Stored Procedure trong SQL Server 2014 (Bài 10)

Stored Procedure trong SQL Server 2014 hay stored procedure trong sql bao gồm nhiều câu lệnh SQL mà bạn lưu lại cho những lần sử dụng...

Hàm trong SQL Server 2014 (Bài 9)

Hàm trong SQL Server 2014 bao gồm 2 loại. Một là hàm có sẵn. Hai là hàm do người dùng định nghĩa (user-defined). Hàm thuộc...

View trong SQL Server 2014 (Bài 8)

View trong sql server 2014 là một bảng ảo chứa kết quả từ câu lệnh SELECT. Tương tự như table, một view bao gồm...

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 7)

Xem dữ liệu trong SQL Server 2014 là thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được truy xuất...

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 6)

Xóa dữ liệu trong SQL Server 2014 hay câu lệnh delete là xử lý nhằm loại bỏ những dòng dữ liệu đã...

Cập nhật dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 5)

Cập nhật dữ liệu trong sql server 2014 hay câu lệnh update trong sql nói chung là xử lý với mục đích...

Thêm dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 4)

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 là thao tác rất quan trọng. Câu lệnh này được thực thi mỗi khi hệ...

Tạo table trong SQL Server 2014 (Bài 3)

Tạo table trong sql server 2014 là bước tiếp theo cần làm sau khi chúng ta đã tạo database. Một bảng (table)...

Tạo Database trong SQL Server 2014 (Bài 2)

Tạo database trong sql server 2014 là một trong những thao tác quan trọng. Trong database sẽ bao gồm table, user, view,...

Cài đặt SQLServer 2014 (Bài 1)

Cài đặt SQLServer 2014 là bước đầu tiên cần làm trước khi bắt đầu khám phá và sử dụng một trong những...

Bài viết nên xem