Blog

Thiết lập permission trong xamarin (Bài 3)

thiet-lap-permission-trong-android-voi-xamarin-1-1024x427
Lập trình Android với Xamarin

Thiết lập permission trong xamarin (Bài 3)

Chúng ta phải thiết lập permission trong Xamarin bởi vì theo mặc định trong Android không có ứng dụng có quyền để thực hiện bất kỳ hoạt động mà sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng hoặc hệ điều hành.

Để cho một ứng dụng thực hiện một nhiệm vụ, nhiệm vụ đó phải được cấp quyền. Các ứng dụng không thể thực hiện nhiệm vụ cho đến khi được sự cho phép bởi hệ thống Android.

Thiết lập permission trong Xamarin – Khai báo

Những quyền được cấp cho ứng dụng sẽ được lưu trong tập tin AndroidManifest.xml. Và để thêm quyền cho ứng dụng, chúng ta double-click vào Properties -> chọn Android Manifest -> chọn những quyền mà chúng ta muốn cấp cho ứng dụng tại Required permissions

Thiết lập permission trong Xamarin – Danh sách quyền thông dụng

Camera: Cấp quyền sử dụng thiết bị camera

Câu lệnh sau tự động thêm vào AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

Internet: Cấp quyền truy cập internet

Câu lệnh sau tự động thêm vào AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

Location: Một ứng dụng được cấp quyền này sẽ được phép truy cập vị trí thiết bị sử dụng GPS

Câu lệnh sau tự động thêm vào AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

WriteExternalStorage: Cấp quyền ghi vào thẻ nhớ

Câu lệnh sau tự động thêm vào AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Tập tin AndroidManifest.xml sau khi cấp những quyền trên

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!