Trang chủ Lập trình Lập trình PHP cơ bản

Lập trình PHP cơ bản

Lập trình web với PHP

Lập trình Web với PHP và MySQL (Bài 10)

Lập trình Web với PHP và MySQL sẽ trình bày kỹ năng tạo database trong MySQL, thiết kế form sử dụng HTML...

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 9)

Xem dữ liệu trong MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác truy vấn dữ liệu chứa trong các bảng. Đây...

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP (Bài 8)

Cập nhật dữ liệu trong MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác thay đổi dữ liệu đã tồn tại trước...

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP (Bài 7)

Thêm dữ liệu vào MySQL với PHP sử dụng MySQLi là thao tác được thực hiện sau khi chúng ta đã có...

Kết nối PHP với MySQL (Bài 6)

Kết nối php với mysql. PHP làm việc được với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle,...

Hàm trong PHP (Bài 5)

Hàm trong PHP cũng tương tự như hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. Mỗi hàm có một tên gọi và có thể...

Vòng lặp trong PHP (Bài 4)

Vòng lặp trong PHP cũng như trong tất cả các ngôn ngữ lập trình khác được sử dụng để thực hiện những xử lý...

Câu lệnh điều kiện trong PHP (Bài 3)

Câu lệnh điều kiện trong PHP được sử dụng để thực hiện những hành động khác nhau dựa trên những điều kiện khác nhau. Ví...

Lập trình web với PHP (Bài 2)

Lập trình web với PHP trình bày các nội dung về kiến trúc của một website, cách xử lý website tĩnh và động....

Tổng quan về lập trình Web với PHP (Bài 1)

Tổng quan về lập trình web php sẽ giới thiệu đến các bạn những khái niệm cơ bản về PHP, từ đó...

Bài viết nên xem