Blog

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android

huong-dan-su-dung-content-provider-trong-android-3
Lab Android cơ bản

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android sẽ giới thiệu về Content Provider, vai trò và cách sử dụng nó.

Content Provider là thành phần giúp cho những ứng dụng khác nhau trong cùng một thiết bị có thể đọc và ghi dữ liệu từ file hoặc từ SQLite của ứng dụng khác.

hướng dẫn sử dụng content provider trong android

Như vậy, content provider cho phép chúng ta tập trung dữ liệu tại một nơi mà có nhiều ứng dụng khác truy cập vào khi cần thiết.

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android – Ứng dụng hiển thị danh sách contact hiện có trong thiết bị

Mô tả chức năng

Hiển thị danh sách contact hiện có trong thiết bị khi người dùng chọn nút “LOAD ALL CONTACTS”. Ứng dụng có hỗ trợ thanh cuộn (scrollbar) cho phép người dùng trượt lên, xuống để xem hết contact.

Mỗi một contact được hiển thị theo định dạng Tên : Số điện thoại

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tạo mới activity tên RetrievingContactsListActivity

1/ Thiết kế giao diện

2/ Viết xử lý cho nút “Load all contacts”

LoadContactsAyscn lca = new LoadContactsAyscn();
lca.execute();

Code của lớp LoadContactsAyscn

3/ Cấp quyền cho ứng dụng tại AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />

Bước 2: Build và run

Hướng dẫn sử dụng content provider trong android – Ứng dụng gửi tin nhắn (SMS)

Mô tả chức năng

Một ứng dụng cho phép người dùng gửi tin nhắn đến một số điện thoại được chỉ định ngay trong ứng dụng android của bạn.

Lưu ý khi người dùng chọn “SEND”, Số điện thoại và tin nhắn không được bỏ trống.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tạo mới activity tên SMSAppActivity

1/ Thiết kế giao diện

2/ Viết xử lý cho nút “SEND”

// Khởi tạo đối tượng
SmsManager sm = SmsManager.getDefault();
// Gửi tin nhắn
sm.sendTextMessage(Số điện thoại người nhận, null, Nội dung tin nhắn, null, null);
// Thông báo
Toast.makeText(this, "Tin nhắn đã được gửi", Toast.LENGTH_LONG).show();

3/ Viết xử lý cho nút “EXIT”

finish();

4/ Cấp quyền cho ứng dụng

<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />

Bước 2: Build và run

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!