Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android

huong-dan-doc-va-ghi-du-lieu-voi-the-nho-trong-android-2
Lab Android cơ bản

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android hay còn gọi là xử lý file với external storage. Xử lý này sẽ bao gồm 2 thao tác đó là ghi dữ liệu vào thẻ nhớ và đọc dữ liệu từ thẻ nhớ.

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android – Ứng dụng quản lý nhân sự

Mô tả chức năng

Ứng dụng cho phép người dùng nhập họ tên, số chứng minh nhân dân, lựa chọn bằng cấp (your diploma), lựa chọn sở thích (your hobby) và chọn “Save” để lưu các thông tin này vào thẻ nhớ của thiết bị.

hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong android

Lưu ý

  1. Họ tên và chứng minh nhân yêu cầu người dùng phải nhập. Nếu người dùng bỏ qua thông tin nào, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo và focus vào ô bỏ trống.
  2. Chứng minh nhân dân chỉ nhập số.
  3. Ít nhất một bằng cấp được chọn.

Hướng dẫn đọc và ghi dữ liệu với thẻ nhớ trong Android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1: Thiết kế giao diện

Bước 2: Viết xử lý

1/ Tham chiếu view

txtPersonalName = (EditText) findViewById(R.id.txtPersonalName);
txtPersonalID = (EditText) findViewById(R.id.txtPersonalID);
rBtnIntermediateLevel = (RadioButton) findViewById(R.id.rBtnIntermediateLevel);
rBtnCollegeDegree = (RadioButton) findViewById(R.id.rBtnCollegeDegree);
cbReading = (CheckBox) findViewById(R.id.cbReading);
cbSwimming = (CheckBox) findViewById(R.id.cbSwimming);

2/ Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ thiết bị

File sdCardDir = Environment.getExternalStorageDirectory();
File file = new File(sdCardDir, "personalinfo.txt");
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
…
fos.write(sb.toString().getBytes());
fos.close();
Toast.makeText(this, "Successful", Toast.LENGTH_SHORT).show();

3/ Cấp quyền ghi dữ liệu vào thẻ nhớ cho ứng dụng

<uses-permission
 android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Bước 3: Build và run

Nếu builid và run ứng dụng trên thiết bị giả lập (Android Virtual Device), chúng ta kiểm tra tập tin sau khi tạo bằng cách Tools -> Android -> Android Device Monitor như hình bên dưới

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!