Blog

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong Android

huong-dan-doc-du-lieu-tu-assets-trong-android-2
Lab Android cơ bản

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong Android

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong android sẽ hướng dẫn các bạn tạo thư mục assets, đưa dữ liệu vào thư mục assets và đọc dữ liệu từ assets trong ứng dụng Android.

Các bạn lưu ý, tất cả những tập tin chứa bên trong assets chỉ cho phép chúng ta đọc. Điều đó có nghĩa là, ứng dụng không được phép ghi vào những tập tin trong thư mục này.

Thư mục assets thường được sử dụng để chứa dữ liệu tĩnh phát hành cùng ứng dụng.

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong android – Ứng dụng hiển thị thơ Vội vàng

Mô tả chức năng

Khi người dùng chọn ‘View’, ứng dụng sẽ truy xuất dữ liệu của tập tin ‘voivang.txt’ được chứa trong thư mục assets và hiển thị dữ liệu lên màn hình.

hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong android

Dữ liệu được hiển thị vào màn hình và cho phép người dùng cuộn lên, cuộn xuống (scroll) để xem hết nội dung.

Hướng dẫn đọc dữ liệu từ assets trong android – Các bước thực hiện

Sử dụng project hiện có hoặc tạo mới project và thực hiện các bước sau

Bước 1 (Tạo thư mục assets): Chuột phải lên app -> chọn New -> chọn Folder -> chọn Assets Folder

Tại màn hình New Android Component -> chọn Finish

Bước 2 (Tạo tập tin voivang.txt): Chuột phải lên assets -> chọn New -> chọn File

Tại màn hình New File, nhập voivang.txt vào Enter a new file name -> chọn OK

Nhập nội dung bài thơ Vội vàng. Nội dung bài thơ, các bạn search trên internet.

Bước 3: Thiết kế giao diện

Bước 4: Viết xử lý

1/ Tham chiếu view

lblNews = (TextView) findViewById(R.id.lblNews);
btnView = (Button) findViewById(R.id.btnView);
btnExit = (Button) findViewById(R.id.btnExit);

2/ Xử lý đọc dữ liệu từ assets (Tham khảo bài học Lưu trữ dữ liệu trong Android)

InputStream input = am.open("voivang.txt");
int size = input.available();
byte[] buffer = new byte[size];
input.read(buffer);
input.close();

3/ Hiển thị dữ liệu lên màn hình ứng dụng

lblNews.setText(new String(buffer));

Bước 5: Build và run ứng dụng

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!