Hướng dẫn khai báo biến trong C

Hướng dẫn khai báo biến trong C

huong-dan-su-dung-nhap-xuat-trong-c-1
Lab lập trình C

Hướng dẫn khai báo biến trong C

Hướng dẫn khai báo biến trong C là bài lab theo sau bài Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối mà chúng tôi đã trình bày.

Như chúng ta đã biết, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu được nhập vào hoặc kết quả từ phép tính nào đó.

Về việc này, chúng tôi đã trình bày ở bài Biến trong c. Do đó, các bạn có thể xem bài này để biết thêm thông tin về kiểu dữ liệu, cú pháp khai báo biến.

Hướng dẫn khai báo biến trong C – Yêu cầu

Câu 1. Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình tròn và hiển thị kết quả sau khi tính.

Câu 2. Viết chương trình nhập vào lương, tuổi của nhân viên và hiển thị thông tin lên màn hình.

Câu 3. Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hiển thị kết quả sau khi tính.

Câu 4. Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số và hiển thị số lớn nhất.

Hướng dẫn khai báo biến trong C – Hướng dẫn

Yêu cầu 1: Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình tròn và hiển thị kết quả sau khi tính.

Phân tích: Cần 1 biến để lưu bán kính, 1 biến lưu chu vi và 1 biến lưu diện tích. 3 biến này là kiểu số thực.

Khai báo biến:

hướng dẫn khai báo biến trong c

Vì 3 biến cùng kiểu dữ liệu nên chúng ta có thể khai báo chung. Các bạn có thể khai báo thành 3 dòng như sau

Yêu cầu 2: Viết chương trình nhập vào lương, tuổi của nhân viên và hiển thị thông tin lên màn hình.

Phân tích: Cần 1 biến kiểu số nguyên để lưu lương, 1 biến kiểu số nguyên để lưu tuổi. Như vậy, tổng cộng có 2 biến kiểu số nguyên.

Khai báo biến:

Yêu cầu 3: Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hiển thị kết quả sau khi tính.

Phân tích: Cần 2 biến kiểu số nguyên để lưu chiều rộng và chiều cao. 1 biến kiểu số nguyên lưu chu vi. 1 biến kiểu số nguyên lưu diện tích. Tổng cộng có 4 biến kiểu số nguyên.

Khai báo biến:

Yêu cầu 4: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số và hiển thị số lớn nhất.

Phân tích: Cần 3 biến kiểu số thực để lưu 3 số cần so sánh. 1 biến kiểu số thực để lưu giá trị lớn nhất. Tổng cộng có 4 biển kiểu số thực.

Khai báo biến:

Hướng dẫn khai báo biến trong C – Tổng kết

Biến là một thành viên trong chương trình C và được sử dụng để lưu giá trị mà người dùng nhập vào hoặc giá trị từ phép tính.

Đối với những biến có cùng kiểu dữ liệu, chúng ta có thể khai chung trên một dòng và mỗi biến phân cách bằng dấu phảy.

Kết quả của bài Hướng dẫn khai báo biến trong C có thể được sử dụng cho những bài lab tiếp theo.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!