Blog

Thêm dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 4)

them-du-lieu-trong-sql-server-2014-1-1024x546
SQLServer 2014

Thêm dữ liệu trong SQL Server 2014 (Bài 4)

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 là thao tác rất quan trọng. Câu lệnh này được thực thi mỗi khi hệ thống cần lưu trữ thông tin.

Ví dụ khi bạn đăng ký một tài khoản facebook, sau khi bạn nhập những thông tin cần thiết và chọn đăng ký; hệ thồng facebook sẽ thêm dữ liệu vào database.

Trước khi thực hiện thêm dữ liệu, chúng ta có thể thiết lập những ràng buộc dữ liệu như ràng buộc check, ràng buộc unique, ràng buộc default.

Các bạn có thể xem bài học Thiết lập ràng buộc trong SQL Server

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Lưu ý

Giá trị của khóa chính là duy nhất và không được null. Giá trị của khóa ngoại phải tồn tại ở bảng tham chiếu.

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Câu lệnh thêm dữ liệu

Thêm một dòng (record)

Insert Into Tên_Bảng(Colum1, Column2,...) Values (Value1, Value2,...)

Lưu ý: Dữ liệu kiểu chuỗi, kiểu ngày tháng năm phải đặt trong cặp dấu nháy đơn. Có thể bỏ danh sách cột ngay phía sau tên bảng nếu số lượng value trùng khớp với số lượng column.

Thêm nhiều dòng

Insert Into Tên_Bảng(Colum1, Column2,...) Values
(Value1 dòng 1, Value2 dòng 1,...),
(Value1 dòng 2, Value2 dòng 2,...),

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Ví dụ

Cho 2 bảng PHONGBAN và NHANVIEN thuộc database tên QuanLyNhanSu mà chúng ta đã tạo ở bài học Tạo table trong sql server 2014

Bảng PHONGBAN

Tên phòng banSố điện thoại
Phòng IT(08)12345678
Phòng nhân sự(08)12345679

Bảng NHANVIEN

Mã nhân viênTên nhân viênGiới tínhTên phòng ban
nv01Nguyễn Tiến LênNamPhòng IT
nv02Trần BìnhNữPhòng IT
nv03Huỳnh Tiến TínNamPhòng nhân sự

Câu lệnh thêm dữ liệu cho bảng PHONGBAN

Insert Into PHONGBAN Values
(N'Phòng IT', '(08)12345678'),
(N'Phòng nhân sự', '(08)12345679')

Câu lệnh thêm dữ liệu cho bảng NHANVIEN

Insert Into NHANVIEN Values
('nv01',N'Nguyễn Tiến Lên',N'Nam',N'Phòng IT'),
('nv02',N'Trần Bình',N'Nữ',N'Phòng IT'),
('nv03',N'Huỳnh Tiến Tín',N'Nam',N'Phòng nhân sự')

Thực hiện với Microsoft SQL Server Management Studio

thêm dữ liệu trong sql server 2014

Bảng PHONGBAN

Bảng NHANVIEN

Thêm dữ liệu trong sql server 2014 – Bài tập thực hành

Thêm dữ liệu cho các bảng trong database QuanLyBanHang mà chúng ta đã tạo trong bài thực hành ở bài học Tạo table trong sql server 2014

NHACC
ManccTennhaccDiachiDienthoai
C01Lê Minh Trí54 Hậu Giang Q6 HCM8781024
C02Trần Minh Thạch145 Hùng Vương Mỹ Tho7698154
C03Hồng Phương154/85 Lê Lai Q1 HCM9600125
C04Nhật Thắng198/40 Hương Lộ 14 QTB HCM8757757
C05Lưu Nguyệt Quế178 Nguyễn Văn Luông Đà Lạt7964251
C07Cao Minh Trung125 Lê Quang Sung Nha TrangChưa có
VATTU
MavtuTenvtuDvTinhPhantram
DD01Đầu DVD Hitachi 1 đĩaBộ40
DD02Đầu DVD Hitachi 3 đĩaBộ40
TL15Tủ lạnh Sanyo 150 litCái25
TL90Tủ lạnh Sanyo 90 litCái20
TV14Tivi Sony 14 inchesCái15
TV21Tivi Sony 21 inchesCái10
TV29Tivi Sony 29 inchesCái10
VD01Đầu VCD Sony 1 đĩaBộ30
VD02Đầu VCD Sony 3 đĩaBộ30
DONDH
SodhNgaydhManhacc
D00115/01/2007C03
D00230/01/2007C01
D00310/02/2007C02
D00417/02/2007C05
D00503/01/2007C02
D00603/12/2007C05
CTDONDH
SodhMavtuSlDat
D001DD0110
D001DD0215
D002VD0230
D003TV1410
D003TV2920
D004TL9010
D005TV1410
D005TV2920
D006TV1410
D006TV2920
D006VD0120
PNHAP
SopnNgaynhapSodh
N00117/01/2007D001
N00220/01/2007D001
N00331/01/2007D002
N00415/02/2007D003
CTPNHAP
SopnMavtuSlNhapDgNhap
N001DD0182500000
N001DD02103500000
N002DD0122500000
N002DD0253500000
N003VD02302500000
N004TV1452500000
N004TV29123500000
PXUAT
SopxNgayxuatTenkh
X00117/01/2007Nguyễn Ngọc Phương Nhi
X00225/01/2007Nguyễn Hồng Phương
X00331/01/2007Nguyễn Tuấn Tú
CTPXUAT
SopxMavtuSlXuatDgXuat
X001DD0123500000
X002DD0113500000
X002DD0254900000
X003DD0133500000
X003DD0224900000
X003VD02103250000
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!