Blog

Xử lý nhập xuất trong Java

xu ly nhap xuat trong java 5
Lab lập trình java

Xử lý nhập xuất trong Java

Xử lý nhập xuất trong Java – Mô tả yêu cầu

Viết chương trình Java gồm các hàm dùng để thực hiện các chức năng sau: tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

Xử lý nhập xuất trong Java – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Mở ứng dụng NetBeans , New Project | Java | Java Application , nhấp Next

Trên hộp thoại “New Java Application ” điền các thông tin trong hộp thoại như sau:

  • Project Name : IntroJava
  • Project Location : “nhập đường dẫn lưu ứng dụng”
  • Bỏ chọn “Create Main Class”
  • Nhấn Finish để thúc .

Bước 2. Tạo một Java Class: Chuột phải Source Packages -> chọn New -> chọn Java Class…

Nhập HinhChuNhat tại Class Name -> chọn Finish

Bước 3. Viết mã cho HinhChuNhat.java như sau:

Bước 4: Nhấn Shift–F6 hoặc chuột phải-> Run File để chạy chương trình. Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!