Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Bài 2)

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Bài 2)

tao-ung-dung-ios-dau-tien-2
Lập trình iOS

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Bài 2)

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên (Creating the First App) là bài học tiếp theo sau khi chúng ta đã tìm hiểu và cài đặt môi trường lập trình iOS. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách tạo ứng dụng iOS đơn giản (simple single view application) và sẽ chạy trên iOS simulator.

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên – Các bước thực hiện

Bước 1: Mở Xcode và chọn Create a new Xcode project

tạo ứng dụng ios đầu tiên

Bước 2: Chọn Application cho iOS -> chọn Single View Application -> chọn Next

tao ung dung ios dau tien 2

Bước 3: Nhập tên sản phẩm, tên tổ chức, lựa chọn ngôn ngữ lập trình, lựa chọn thiết bị giả lập, … -> chọn Next

tao ung dung ios dau tien 3

Bước 4: Chọn nơi lưu trữ project -> chọn Create

tao ung dung ios dau tien 4

Và chúng ta sẽ nhìn thấy màn hình như sau

tao ung dung ios dau tien 5

Bước 5: Thiết lập iOS simulator (Trong hình chúng tôi đang chọn thiết bị là iPhone 5)

tao ung dung ios dau tien 6

Bước 6: Chạy ứng dụng trên iOS simulator (Lưu ý lúc này Xcode sẽ khởi động iOS simulator, vì vậy chúng ta phải chờ iOS simulator khởi động xong)

tao ung dung ios dau tien 7

Màn hình ứng dụng trên thiết bị giả lập

tao ung dung ios dau tien 8

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên – Hướng dẫn sử dụng iOS simulator

Bao gồm các thao tác như khởi động iOS simulator; quay iOS simulator sang trái, sang phải; phím Home; co giãn thiết bị iOS simulator và đóng thiết bị.

Tạo ứng dụng iOS đầu tiên – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo ứng dụng iOS rỗng

Câu 2: Chạy ứng dụng trên iOS simulator

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!