Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android sẽ cho bạn đọc sự hiểu biết về một dạng menu rất đặc biệt trong Android cũng như cách sử dụng nó trong ứng dụng của mình.

Dạng menu này còn được gọi là Navigation Drawer là sự kết hợp giữa DrawerLayout và NavigationView để tạo ra menu chỉ xuất hiện khi người dùng chạm vào icon trên thanh action hoặc vuốt màn hình từ cạnh trái sang phải.

Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android – Ví dụ

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy những ứng dụng phổ biến như Gmail, Facebook sử dụng slide menu trong ứng dụng của họ.

Slide menu trong Gmail – Icon trên thanh action

Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android

Slide menu trong Gmail – Hiển thị Slide menu

Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android – Tạo Slide menu

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Slide menu sử dụng Navigation Drawer Activity trong Android Studio.

Bước 1. Tạo Android Project

1/ Khởi động Android Studio -> File -> New -> New Project -> Nhập Application name -> Next

2/ Chọn Phone and Tablet, chọn Minimum SDK -> Next

huong dan su dung slide menu trong android

3/ Chọn Navigation Drawer Activity -> Next -> Finish

Bước 2. Build và run ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android – Giải thích

Giải thích Layout

1/ Layout – activity_main: Được sử dụng tại MainActivity của ứng dụng

2/ Layout – app_bar_main: Bao gồm content_main và ic_dialog_email

3/ Layout – nav_header_main: Menu header của slide menu

4/ Layout – content_main: Được sử dụng để thiết kế layout cho ứng dụng

Giải thích Menu

1/ Menu – activity_main_drawer: Thiết kế danh sách menu (menu item) trong Slide menu

2/ Menu – main: Thiết kế Option menu của ứng dụng

Hình sau đây thể hiện sự liên kết giữa header và menu item để tạo thành Slide menu

Giải thích code

Để cài đặt xử lý cho các menu item, xử lý các yêu cầu tương ứng khi người dùng chạm vào menu item nào đó thì việc chúng ta cần làm là cài đặt xử lý tại phương thức onNavigationItemSelected() của MainActivity

Hướng dẫn sử dụng slide menu trong android – Kết luận

Thông qua bài viết này, chúng ta thấy rằng để tạo một slide menu trong ứng dụng Android là một việc dễ dàng bằng cách sử dụng Navigation Drawer Template được hỗ trợ trong phần mềm Android Studio.

Đối với những nhà phát triển ứng dụng Android, chắc chắn kết quả mong muốn không chỉ dừng lại ở bài viết này mà việc cần phải làm là thay đổi menu header và menu item theo ý của mình.

Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đó trong quá trình phát triển ứng dụng Android của các bạn.