Cơ sở dữ liệu trong mysql (Bài 6)

Cơ sở dữ liệu trong mysql (Bài 6)

co-so-du-lieu-trong-mysql-6
Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu trong mysql (Bài 6)

Cơ sở dữ liệu trong mysql sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt MySQL trên Windows và sử dụng MySQL để cài đặt cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL

Các bạn có thể tải gói cài đặt mysql

Để cài đặt MySQL, chúng ta nhấn đúp vào tập tin mysql-installer-community.msi để tiến hành cài đặt mysql và bên dưới là clip hướng dẫn cài đặt mysql

Sau khi cài đặt thành công MySQL, chúng ta sẽ sử dụng MySQL Workbench để kết nối đến MySQL server và thực hiện tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, truy vấn dữ liệu, ….

co so du lieu trong mysql 1

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào MySQL

co so du lieu trong mysql 2

Sau khi đăng nhập thành công

co so du lieu trong mysql 3

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu

Create Database Tên_CSDL
co so du lieu trong mysql 4

Sau khi tạo thành công

co so du lieu trong mysql 5

Bước 3: Tạo bảng

co so du lieu trong mysql 6

Bước 4: Thêm dữ liệu

co so du lieu trong mysql 7

Bước 5: Xem dữ liệu

co so du lieu trong mysql 8

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien

Câu 2: Tạo bảng

Câu 3: Thêm dữ liệu

KHOA
MaKhoaTenKhoa
ANMAn Ninh Mạng
KTPMKỹ Thuật Phần Mềm
MTTMạng – Truyền Thông
TCKTTài Chính Kế Toán
LOP
MaLopTenLopMaKhoa
25CCDH02Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25KTPM
25CCLM01Cao đẳng LT khóa 25KTPM
25CCHT02Cao đẳng QTM khóa 25MTT
GIANGVIEN
MaGVHoTenChuyenNganhMaKhoa
DatDTDương Tích ĐạtCông nghệ thông tinKTPM
TrungDMDương Minh TrungCông nghệ thông tinMTT
MaiHTDHuỳnh Thị Diễm MaiCông nghệ thông tinKTPM
SINHVIEN
MaSvHoTenGioiTinhNgaySinhMaLop
91110010003Phan Tuấn CườngNam03/03/199325CCHT02
91110010004Huỳnh Chí TâmNam08/03/199325CCHT02
91110010005Vương Chí DũngNam14/04/199125CCHT02
93510010005Phạm Đức NguyênNam27/07/199325CCDH02
93510010008Trương Mỹ Yến NhiNữ03/10/199325CCDH02
93510010009Hồ Võ Thanh TùngNam06/09/199025CCDH02
93510010010Trần Quang MinhNam18/12/198925CCDH02
99510170307Phạm Văn ĐìnhNam05/06/199125CCDH02
99510180112Trần Thùy DươngNam07/12/199225CCDH02
99510180150Lê Hoàng KhiêmNam22/03/199325CCDH02
DIEMTHANHPHAN
MaSvMaMhLanThiDiemThi
91110010003MCB17
91110010003THDC18
91110010003THVP19.5
91110010004MCB14.5
91110010004THDC15.5
91110010004THVP110
MONHOC
MaMhTenMhSoGio
CSDLCơ sở dữ liệu30
MCBMạng căn bản30
THDCTin học đại cương45
THVPTin học văn phòng45
XLAXử lý ảnh45
PHANCONG
MaLopMaMhMaGv
25CCLM01CSDLDatDT

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

 Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ
 Cập nhật điểm thi môn MCB của sinh viên có mã số 91110010003 thành 9
 Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành 36
 Cập nhật ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành 17/07/1993

Câu 5: Xem dữ liệu

Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên học môn MCB
Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên có điểm thi từ 8 đến 10
Cho biết mã sinh viên,tên sinh viên và điểm thi của những sinh viên học môn THVP và điểm thi từ 5 trở lên
Cho biết thông tin của những sinh viên thuộc lớp 11CCHT04 và giới tính là Nữ
Cho biết thông tin của những sinh viên có họ Trần
Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên và điểm trung bình theo từng sinh viên
Đếm số sinh viên nam
Hiển thị điểm thành phần của sinh viên theo thứ tự giảm dần theo điểm thi của môn MCB
Cho biết sỉ số sinh viên của từng lớp
Cho biết mã lớp và tên lớp của những lớp chưa có sinh viên đăng ký học (tức là mã lớp chưa tồn tại trong bảng sinh viên)
Cho biết thông tin của những giảng viên chưa tham gia giảng dạy (tức mã giảng viên chưa tồn tại trong bảng phân công)
Cho biết số sinh viên thi lại (thi lần 2) môn cơ sở dữ liệu
Cho biết những sinh viên có năm sinh là 1993
Cho biết tên sinh viên, mã sinh viên, tên môn học, tên lớp, tên khoa và điểm thi của sinh viên có mã số là 91110010004
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!