Blog

Giáo trình thiết kế web

giao trinh thiet ke web
Thiết kế web

Giáo trình thiết kế web

Giáo trình thiết kế web sẽ trình bày những nội dung như sự khác nhau giữa web tĩnh và web động. Mục đích của CSS khi thiết kế một trang web. Ý nghĩa, cách sử dụng các thẻ HTML cơ bản như thẻ title, thẻ body, thẻ font, thẻ a, thẻ img, …

Sử dụng thẻ table để hiển thị nội dung trang web theo dạng bảng. Thiết kế trang web với nhiều bố cục như bố cục một cột, bố cục hai cột và bố cục ba cột bằng cách sử dụng thẻ div kết hợp với CSS.

Thiết kế trang web cho phép người dùng nhập dữ liệu. Thiết kế và quản trị một website hoàn chỉnh và triển khai được website lên hosting

Yêu cầu đối với giáo trình thiết kế web

 1. Phần mềm Notepad++
 2. Phần mềm Dreamweaver CS 6 (hoặc DW CS3 bản Portable)
 3. Phần mềm XAMPP
 4. WordPress

Nội dung giáo trình thiết kế web

Bài 1: Tổng quan về HTML

 • Tổng quan về web và internet
 • Web tĩnh và web động
 • Cấu trúc một thẻ HTML
 • Các thẻ cơ bản trong HTML
  • In đậm, in nghiêng, gạch chân
  • Tạo chỉ số trên, chỉ số dưới
  • Danh sách không có thứ tự
  • Danh sách có thứ tự
  • Tạo liên kết đến một trang web
  • Tạo liên kết đến địa chỉ e-mail

Bài 2: Table trong HTML

 • Thẻ Heading: H1 đến H6
 • Màu nền và ảnh nền trang web
 • Làm việc với bảng

Bài 3: Form trong html

 • Giới thiệu về form trong html
 • Các thành phần và thuộc tính trong form
 • Xác thực dữ liệu của dữ liệu (validate)

Bài 4: Định dạng nội dung trang web bằng CSS

 • Giới thiệu về CSS
 • Trình bày cú pháp CSS
 • Phân loại CSS
  • Inline
  • Internal
  • External
 • CSS cơ bản
  • Background
  • Text
  • Font
  • Border
  • Margin và Padding
 • Bố cục website với css

Bài 5: Hệ quản trị nội dung website với wordpress 

 • Giới thiệu các CMS phổ biến
 • Giới thiệu WordPress (Tổng quan về WordPress, Các phiên bản)
 • Cài đặt XAMPP
 • Cài đặt WordPress
 • Giới thiệu về 2 thành phần Frontend và Backend

Bài 6: Trình đơn, chuyên mục và bài viết trong WordPress

 • Tạo menu trong wordpress
 • Tạo chuyên mục trong wordpress
 • Tạo và chỉnh sửa bài viết trong wordpress

Bài 7: Việt hoá, chỉnh sửa giao diện web và plugin trong wordpress

 • Việt hoá website trong wordpress
 • Plugin trong wordpress
 • Theme trong wordpress

Nội dung chi tiết từng bài học trong giáo trình thiết kế web, độc giả hãy chọn vào các liên kết tương ứng với các bài học ở trên.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!