Blog

Định dạng trang web bằng css (Bài 4)

dinh dang trang web bang css
Thiết kế web

Định dạng trang web bằng css (Bài 4)

Định dạng trang web bằng css sẽ cho các bạn thấy cách chúng ta định dạng nôi trung trang web. Nếu chúng ta sử dụng html để định dạng nội dung thì khi có sự thay đổi về định dạng, chúng ta phải thay đổi ở tất cả các trang web có thay đổi.

Bên dưới là một ví dụ minh hoạ. Chúng ta tạo ra trang web sample.html với phần định dạng màu chữ, font chữ và cỡ chữ cho phần tiêu đề (Thông tin liên hệ, Trình độ học vấn).

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng thẻ <font> với các thuộc tính color, face và size. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đồng loạt thay đổi màu chữ từ màu vàng sang màu xanh?

Và nếu trong một website có nhiều trang tương tự thì việc chỉnh sửa sẽ mất rất nhiều thời gian.

định dạng trang web bằng css

Định dạng trang web bằng css – Giới thiệu

CSS  được viết tắt của Cascading Style Sheet. CSS chứa một hoặc nhiều lệnh được dùng để định dạng cho trang web

Tại sao phải sử dụng css:

Chúng ta nên sử dụng css vì khả năng tái sử dụng. Điều đó có nghĩa là chúng ta tạo ra một hoặc nhiều tập tin css với các định dạng khác nhau.

Và chúng sẽ được sử dụng ở trang web. Trong trường hợp này html làm nhiệm vụ hiển thị nội dung, css làm nhiệm vụ định dạng nội dung.

Định dạng trang web bằng css – Phân loại

CSS cục bộ hay còn gọi là inline style. Inline style sử dụng thuộc tính style để khai báo trực tiếp trong các thẻ html.

CSS nội tuyến hay còn gọi là internal style. Internal style được khai báo trong cặp thẻ <style>

CSS ngoại tuyến hay còn gọi là external style. External style sử dụng tập tin có phần mở rộng là css

Cục bộ (inline style)

Được khai báo trực tiếp trong thẻ html và chỉ có tác dụng trong thẻ được khai báo

<thẻ_html style = "thuộc_tính: giá_trị; thuộc_tính: giá_trị;">

Ví dụ

<p style = "font-size: 25px; color: blue;">định dạng html với css</p>
<p>css với html</p>

Kết quả khi hiển thị trên trình duyệt

định dạng trang web bằng css

Nội tuyến (internal style)

Được khai báo bên trong cặp thẻ <style> và cặp thẻ <style> được đặt trong cặp thẻ <head>

<style>
 // Dạng 1
 thẻ_html {
  thuộc_tính: giá_trị;
  thuộc_tính: giá_trị;
 }
 //Dạng 2
 .tên_định_dạng {
  thuộc_tính: giá_trị;
  thuộc_tính: giá_trị;
 }
 // Dạng 3
 #tên_định_dạng {
  thuộc_tính: giá_trị;
  thuộc_tính: giá_trị;
 }
</style>

Ví dụ

<html>
 <head>
  <title>Internal style</title>
  <style>
   p {
    font-size: 25px;
    color: blue;
   }
   .tieude1 {
     font-size: 25px;
     color: red;
   }
   #tieude2 {
     font-size: 25px;
     color: green;
   }
  </style>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body>
 <p>css với html</p>
 <p>thiết kế web với css</p>
 <span class="tieude1">định dạng css</span>
 <br/>
 <span id="tieude2">css là gì</span>
</body>
</html>

Kết quả khi hiển thị trên trình duyệt

định dạng trang web bằng css

Ngoại tuyến (external style)

Sử dụng tập tin với phần mở rộng là .css. Những trang web muốn sử dụng chỉ cần khai báo tập tin css với lệnh sau

<link href="tên tập tin css" rel = "stylesheet" type = "text/css"/>

Tập tin dinhdang.css

body {
 background-color: gray;
}
.t1 {
 color: blue;
 font-size: 17px;
}

Trang web index.html

<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>ngoại tuyến</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="dinhdang.css"/>
 </head>
 <body>
 <p class="t1">css ngoại tuyến</p>
 </body>
</html>

Kết quả khi hiển thị trên trình duyệt

định dạng trang web bằng css

Định dạng trang web bằng css – Một số lệnh thường gặp

LệnhÝ nghĩa
font-size: size;Cỡ chữ
font-family: font_name;Font chữ
font-weight: bold;In đậm
font-style: italic;In nghiêng
color: your_color;Màu chữ
background-color: your_color;Màu nền
background-image:url(your image);Hình nền
width: n;Chiều rộng
height: n;Chiều cao
text-align: alignment;Canh lề theo chiều ngang
line-height: n;Canh lề theo chiều dọc
text-decoration: underline;Gạch chân
border: color width style; – width là độ dày – style là solid / dotted,…Tạo đường viền

Định dạng trang web bằng css – Bố cục website (web layout)

Bố cục website là cách bố trí nội dung hiển thị trên một trang web. Trên một website có thể chia thành các vùng như:

 • header: hiển thị logo
 • navigation: liên kết website
 • section: hiển thị nội dung website
 • aside: thông tin quảng cáo, thiết lập những liên kết bên trong website,..
 • footer: hiển thị thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại,…

Định dạng trang web bằng css – Một số bố cục web thường gặp

định dạng trang web bằng css
định dạng trang web bằng css
định dạng trang web bằng css

Tạo bố cục website

Sử dụng thẻ <div></div>, viết tắt của từ division kết hợp với css.

Định dạng trang web bằng css – Một số ví dụ mẫu

Ví dụ 1:

<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Bố cục website</title>
 <style>
  #header {
  width: 800px;
  height:100px;
  background-color:#0FF;
  }
  #nav {
  width: 795px;
  height:40px;
  background-color:#999;
  color:#FFF;
  line-height:40px;
  padding-left:5px;
  }
  #section {
  width: 800px;
  height:400px;
  background-color:#03F;
  }
  #footer {
  width: 800px;
  height:60px;
  background-color:#0FF;
  text-align:center;
  line-height:60px;
 }
 </style>
 </head>
 <body>
 <div id="header"></div>
 <div id="nav">Trang chủ | Sản phẩm | Tin tức | Liên hệ</div>
 <div id="section"></div>
 <div id="footer">Bản quyền &copy; 2015</div>
 </body>
</html>

Kết quả khi hiển thị trên trình duyệt

định dạng trang web bằng css

Ví dụ 2: Tạo tập tin css và sử dụng trong trang web

Tập tin style.css

#header {
 width: 800px;
 height:100px;
 background-color:#0FF;
}
#nav {
 width: 795px;
 height:40px;
 background-color:#999;
 color:#FFF;
 line-height:40px;
 padding-left:5px;
}
#section {
 width: 600px;
 height:400px;
 border: #999 1px solid;
 float:left;
}
#aside {
 width: 196px;
 height: 400px;
 float:left;
 border:#999 1px solid;
}
#footer {
 clear:left;
 width: 800px;
 height:60px;
 background-color:#0FF;
 text-align:center;
 line-height:60px;
}

Tập trang web trangchu.html

<html>
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <title>Bố cục website</title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
 </head>
 <body>
 <div id="header"></div>
 <div id="nav">Trang chủ | Sản phẩm | Tin tức | Liên hệ</div>
 <div id="section"></div>
 <div id="aside"></div>
 <div id="footer">Bản quyền &copy; 2015</div>
 </body>
</html>

Kết quả khi hiển thị trên trình duyệt

định dạng trang web bằng css

Định dạng trang web bằng css – Bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Thiết kế website có bố cục như hình

định dạng trang web bằng css

Bài thực hành số 2:

Thiết kế trangchu.html với bố cục như hình

định dạng trang web bằng css

Thiết kế trang tintuc.html với yêu cầu như sau:

định dạng trang web bằng css

Tài nguyên:

Yêu cầu:

 • Khi click chuột vào Trang chủ, trình duyệt sẽ hiển thị trangchu.html
 • Khi click chuột vào Tin tức, trình duyệt sẽ hiển thị tintuc.html
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!