Blog

Gia sư lập trình cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng

Tin nỗi bật

Gia sư lập trình cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng

Lập trình là công việc sử dụng ngôn ngữ lập trình để thiết kế và viết xử lý cho các chương trình (software) dành cho PC, thiết bị di động (Tablet, SmartPhone) bao gồm ứng dụng (application), trò chơi (game) hoặc website. Mục tiêu của gia sư lập trình là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng theo nhu cầu của tường người.

Gia sư lập trình – Lời mở đầu

Như các bạn đã biết để tạo ra được những sản phẩm công nghệ thông tin, đòi hỏi chúng ta phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Vậy ngôn ngữ lập trình là gì?

Chúng ta, những người Việt Nam giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Người Việt giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Như vậy giữa con người với con người chúng ta sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Vậy để con người giao tiếp với thiết bị (PC, Smartphone, tablet,…), chúng ta phải sử dụng một ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó chính là ngôn ngữ lập trình. Hiện nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình như Ngôn ngữ lập trình C, ngôn ngữ lập trình Java,…

Việc sử dụng ngôn ngữ lập trình nào còn tùy thuộc vào chương trình mà chúng ta cần viết. Chẳng hạn lập trình trò chơi dành cho thiết bị di động như Samsung, HTC,… sử dụng nền tảng hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ tìm hiểu và sử dụng lập trình Java. Tuy nhiên, nếu chương trình dành cho nền tảng iOS (IPhone, IPad) thì người lập trình phải sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift.

Gia sư lập trình – Đối với nền tảng web (WebForm)

Để có thể tạo ra những website tin tức, bán hàng, học tập, … người học nên học theo giáo an sau đây:

1/ Môn học thứ nhất: Ngôn ngữ lập trình C (Làm quen với lập trình) 2/ Môn học thứ hai: Thiết kế website 3/ Môn học thứ ba: Cơ sở dữ liệu 4/ Môn học thứ tư: Lập trình PHP 5/ Môn học thứ năm: Hệ quản trị nội dung website với WordPress

Gia sư lập trình – Đối với nền tảng Win (WinForm)

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành giáo án này là những sản phẩm chạy trên PC (Desktop, Laptop) như Phần mềm Microsoft Word, Phần mềm Skype, Phần mềm quản lý bán hàng, Phần mềm quản lý nhân sự, …

1/ Môn học thứ nhất: Lập trình C 2/ Môn học thứ hai: Cơ sở dữ liệu 3/ Môn học thứ ba: Lập trình Java cơ bản 4/ Môn học thứ tư: Lập trình giao diện với Java Swing 5/ Môn học thứ năm: Lập trình cơ sở dữ liệu với JDBC

Gia sư lập trình – Đối với nền tảng mobile

Mục tiêu của nhóm này là tạo ra những sản phẩm (Application, Game) cho nền tảng mobile như Android, iOS,… Bên dưới là giáo án khoá học

1/ Môn học thứ nhất: Lập trình C 2/ Môn học thứ hai: Cơ sở dữ liệu cho mobile 3/ Môn học thứ ba: Lập trình Java (Đối với Android), Lập trình Swift (Đối với iOS) 4/ Môn học thứ tư: Lập trình Android hoặc Lập trình iOS 5/ Môn học thứ năm: Lập trình game cho mobile 6/ Môn học thứ sáu: Lập trình đa nền tảng với Xamarin

]]>

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!