Trang chủ Lập trình Lập trình Android cơ bản

Lập trình Android cơ bản

Lập trình cho thiết bị di động với nền tảng Android

Menu trong Android (Bài 9)

Menu trong android là một trong những thành phần giao diện quan trọng, cung cấp cho người dùng một vài lựa...

Dialog trong Android (Bài 8)

Dialog trong Android là một cửa sổ nhỏ dùng để nhắc người dùng đưa ra quyết định hoặc nhập thông tin.

Gridview trong android (Bài 7)

GridView trong android cho phép chúng ta sắp xếp các thành phần trong một lưới (grid) gồm nhiều dòng và nhiều cột. ListView và...

Listview trong android (Bài 6)

Listview trong android là một thành phần dùng để nhóm nhiều mục (item) và hiển thị chúng trong danh sách cuộn theo chiều...

Lưu trữ dữ liệu trong android (Bài 5)

Lưu trữ dữ liệu trong android cung cấp nhiều lựa chọn trong việc lưu trữ dữ liệu như lưu trữ dữ liệu...

Intent trong android (Bài 4)

Intent trong androidđược dùng để mở một Activity khác và có thể truyền dữ liệu cho Activity được gọi. Một...

Xử lý sự kiện trong android (Bài 3)

Xử lý sự kiện trong android sẽ giúp các bạn biết sự kiện là một cách hữu ích để thu thập...

Thiết kế giao diện android (Bài 2)

Thiết kế giao diện android hay còn gọi là thiết kế giao diện người dùng cho các ứng dụng chạy trên hệ...

Giới thiệu về lập trình Android (Bài 1)

Giới thiệu về lập trình Android sẽ cho các bạn biết Android là nền tảng phần mềm mã nguồn mở được Google...

Giáo trình lập trình Android cơ bản

Trong giáo trình lập trình Android cơ bản này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đọc những nội dung liên...

Bài viết nên xem