Blog

Định dạng đoạn văn bản trong Word

dinh-dang-doan-van-ban-trong-word-1
Word

Định dạng đoạn văn bản trong Word

Định dạng đoạn văn bản trong Word, nghĩa là sau khi nhập xong nội dung chúng ta phải định dạng đoạn văn bản như thay đổi khoảng cách, thiết lập canh lề, thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, canh lề đoạn văn bản, …

Để định dạng đoạn văn bản, trước tiên chúng ta nhập đoạn văn bản -> Tiến hành định dạng. Và việc định dạng đoạn văn là là thao tác cần thiết và rất thường xuyên được sử dụng.

Định dạng đoạn văn bản trong Word – Yêu cầu

Câu 1. Nhập nội dung và định dạng đoạn văn bảng bao gồm các thao tác như thiết lập khoảng cách giữa các đoạn, thiết lập màu chữ cho từng đoạn, thiết lập canh lề.

định dạng đoạn văn bản trong word

Câu 2. Cho đoạn văn bản như sau. Anh/chị hãy soạn thảo và định dạng như yêu cầu

Câu 3. Nhập từng đoạn văn bản và thiết lập canh lề trái, lề phải cho từng đoạn theo tỷ lệ sau: Đoạn thứ nhất: lề trái 0.5 in, lề phải 3 in.

  • Đoạn thứ hai: lề trái 1 in, lề phải 2.5 in.
  • Đoạn thứ ba: lề trái 1.5 in, lề phải 1.8 in.
  • Đoạn thứ tư: lề trái 2 in, lề phải 1.5 in.
  • Đoạn thứ năm: lề trái 2.5 in, lề phải 1 in.
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!