Tổng quan về lập trình game sẽ trình bày đến bạn đọc những kiến thức cần biết trước khi bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật lập trình game trên mobile.

Các bạn nên biết, khi phát triển một game nào đó thông thường có 2 cách tiếp cận sau: Một là bắt tay vào viết code ngay, hai là tạo tài liệu thiết kế bao gồm ý tưởng về kịch bản (cốt truyện), đồ hoạ, âm thanh, …

Và trong một đội (team) phát triển game, tối thiểu phải có những vị trí như

1/ Bộ phận viết kịch bản (cốt truyện) 2/ Bộ phần thiết kế đồ hoạ (thiết kế nhân vật, thiết kế bản đồ game, thiết kế vật phẩm,…) 3/ Bộ phận thiết kế âm thanh (nhạc nền, âm thanh tương tác, nhạc chuyển cảnh, …) 4/ Bộ phận lập trình (Cài đặt code) 5/ Bộ phận kiểm thử (tester)

Tổng quan về lập trình game – Quy trình phát triển game

Giai đoạn tiền sản phẩm/ý tưởng bao gồm cốt truyện game, thể loại game (hành động, đối kháng, đánh trận,…), phong cách đồ hoạ và âm thanh.

Giai đoạn đặc tả lập trình thể hiện giao diện game và sự liên kết giữa chúng

  • Màn hình chính, màn hình thiết lập, màn hình chơi game, mà hình hiển thị điểm số,…
  • Trên mỗi màn hình có nhiều thành phần: nút nhấn, hình ảnh,…
  • Màn hình phải cho phép người chơi tương tác: chọn New Game,…

Giai đoạn thiết kế bao gồm Đồ họa (nhân vật chính, quân địch,…), Âm thanh, Cấp độ chơi

Giai đoạn lập trình là giai đoạn dành cho các lập trình viên là những người phải sử dụng ngôn ngữ lập trình thích hợp để cài đặt những xử lý như:

  • Quản lý màn hình: đóng (closing), dừng (pausing), chơi lại (resuming) trong game
  • Xử lý đầu vào: xử lý các sự kiện như chạm màn hình, xoay màn hình,…
  • Xử lý đọc file: file âm thanh, file hình ảnh, file txt,…
  • Hiển thị đồ họa và phát âm thành
  • Lựa chọn và sử dụng  engine phù hợp (nếu có)

Giai đoạn kiểm thử và đóng gói

Tổng quan về lập trình game – Ví dụ về giai đoạn đặc tả lập trình của trò chơi Snake (Rắn săn mồi)

Màn hình chính (Main menu) có các tính năng: Chọn PLAY để chơi game, Chọn HIGH SCORES để hiển thị điểm số, Chọn HELP để xem trợ giúp, Chọn vào biểu tượng cái loa để thiết lập có/không âm thanh trong quá trình chơi game

Màn hình hiển thị điểm số: Hiển thị điểm số cao nhất của 5 người chơi, sắp xếp giảm dần; Chọn vào biểu tượng mũi tên, quay về màn hình trước đó.

Màn hình giúp đỡ: Giới thiệu cốt truyện và cách chơi game

Màn hình chơi game gồm 4 trạng thái

Mỗi màn hình đều có những thành phần tương tác cho phép người chơi chuyển đến màn hình khác. Từ màn hình chính, người chơi có thể hiển thị màn hình chơi game, màn hình điểm số, màn hình trợ giúp. Từ màn hình chơi game, người chơi có thể quay về màn hình chính bằng cách chọn QUITE ở trạng thái pause hoặc trạng thái kết thúc game (game over). Hình bên dưới cho thấy sự liên kết giữa các màn hình trong game “Rắn săn mồi”

Tổng quan về lập trình game

]]>

1 BÌNH LUẬN