Blog

Lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite (Bài 3)

Lap-trinh-da-nen-tang-voi-xamarin-va-sqlite-5
Lập trình đa nền tảng với Xamarin

Lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite (Bài 3)

Tiếp nối 2 bài học Tạo ứng dụng đa nền tảng với XamarinPhát triển ứng dụng đa nền tảng với Xamarin, bài học Lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một ứng dụng có database.

Kết thúc bài học này là một ứng dụng mẫu giúp lưu thông tin của các loại Car vào SQLite. Như vậy với bài học này, chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn cách xử lý database trong Xamarin.

Lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite – Vài nét về ứng dụng

Đối với Android

Đối với iOS

Thêm thông tin Car

Hển thị danh sách Car

Lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite – Các bước thực hiện

1/ Tạo một project dạng đa nền tảng

Sau khi tạo, cấu trúc project sẽ như hình bên dưới (Lưu ý DemoApp là tên project mà chúng tôi đã nhập trong lúc tạo project)

2/ Phần xử lý chung (Shared Code) – Nhánh số 1

2.1/ Thêm library

Chuột phải DemoApp -> chọn Add -> chọn Add NuGet Packages…

Chọn SQLite.Net PCL -> chọn Add Package

2.2/ Viết code

a) Tạo lớp Car.cs (Chuột phải DemoApp -> chọn Add -> chọn New File -> chọn General -> chọn Empty Class -> nhập Car tại Name -> nhập New) dùng để tạo bảng Car gồm các cột Id, BrandNumberOfWheels

Nhập code

b) Tạo lớp CarRepository.cs. Các bạn tải source code của CarRepository.cs

3/ Phần xử lý Android – Nhánh số 2

3.1/ Thêm library (Thực hiện tương tự 2.1)

3.2/ Thiết kế giao diện

3.3/ Viết code

4/ Phần xử lý iOS – Nhánh số 3

4.1/ Thêm library (Thực hiện tương tự 2.1)

4.2/ Thiết kế giao diện

4.3 Viết code

Các bạn tải full code của project lập trình đa nền tảng với Xamarin và SQLite

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!