Blog

Tổng quan về lập trình Android với Kotlin (Bài 1)

tong-quan-ve-lap-trinh-android-voi-kotlin-3
Lập trình Android với Kotlin

Tổng quan về lập trình Android với Kotlin (Bài 1)

Sau khóa học lập trình với Kotlin, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu khóa học lập trình Android với Kotlin với bài mở đầu Tổng quan về lập trình Android với Kotlin.

Trong bài học đầu tiên này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị môi trường lập trình. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Android project hỗ trợ Kotlin.

Tổng quan về lập trình Android với Kotlin – Chuẩn bị

1/ Phần mềm JDK: Đây là bộ công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm. Các bạn tải JDK mới nhất tại đây và cài đặt JDK trước.

2/ Phần mềm Android Studio 3 trở lên: Sau khi Google công nhận Kotlin là ngôn ngữ dùng để phát triển Android, Android Studio cũng đã hỗ trợ lập trình Android với Kotlin từ phiên bản 3. Các bạn tải Android Studio mới nhất tại đây và cài đặt Android Studio

tổng quan về lập trình android với kotlin

Tổng quan về lập trình Android với Kotlin – Tạo Android project với Kotlin

1/ Mở Android Studio -> chọn Start a new Android Studio project

2/ Nhập Application name, Company domain và đặc biệt lưu ý chúng ta phải chọn ‘Include Kotlin support‘ -> chọn Next

3/ Chọn Phone and Tablet và lựa chọn phiên bản Android tối thiểu của thiết bị sẽ chạy ứng dụng này. Trong hình chúng tôi chọn Android 5.0 -> chọn Next

4/ Chọn Empty Activity -> chọn Next

5/ Nhập Activity Name. Mặc định là MainActivity. Bạn có thể đổi có thể không -> chọn Finish

Project sau khi tạo thành công

Và chúng ta dễ dàng nhìn thấy code tại MainActivity.kt được viết bằng ngôn ngữ Kotlin thay vì Java như thường lệ. Việc thiết kế layout cho ứng dụng Android không có gì khác biệt, có chăng chỉ khác phần cài đặt xử lý thay Java bằng Kotlin mà thôi.

6/ Build và run trên thiết bị giả lập

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!