Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server sẽ trình bày cách tạo cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh (script) sử dụng SQL Server Management Studio. Đây là công cụ khá phố biến khi chúng ta làm việc với Microsoft SQL Server.

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng SQL Server 2014, các bạn có thể sử dụng phiên bản cũ hoặc mới hơn.

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Tạo cơ sở dữ liệu

Yêu cầu: Tạo cơ sở dữ liệu tên GSTH với cấu trúc như sau

File Size (MB) MaxSize FileGrowth Path
Data1 5 500 5 C:\SQL
Data2 10 1000 10 D:\SQL
Log1 5 1000 5 C:\SQL
Log2 10 Không giới hạn 10 D:\SQL

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Mở SQL Server Management Studio -> chọn Connect

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong sql server

Bước 2: Chọn New Query

Bước 3: Tạo 2 thư mục SQL tại ổ C (C:\SQL) và ổ D (D:\SQL) trên máy tính

Bước 4: Nhập câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu

Bước 5: Thực thi câu lệnh

Chọn tất cả câu lệnh vừa nhập -> chọn Execute (hoặc nhấn phím F5)

Kiểm tra kết quả

Như vậy, chúng ta đã tạo thành công cơ sở dữ liệu tên GSTH gồm 2 data và 2 log. Trong đó DATA1LOG1 được lưu ở C:\SQL; DATA2LOG2 được lưu ở D:\SQL

Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server – Thay đổi kích thước cơ sở dữ liệu

Câu 1. Thay đổi max size của DATA2 thành không giới hạn

Câu 2. Thay đổi size của LOG2 thành 5MB

Hai câu này chúng tôi để các bạn tự làm. Để hiểu thêm về cấu trúc database trong SQL Server cũng như ý nghĩa của từng thành phần, các bạn xem bài Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2014.

    Đăng ký nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

    2 BÌNH LUẬN