Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C#

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C#

huong-dan-tao-lop-va-phuong-thuc-trong-c-1
Lab lập trình C#

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C#

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C# với mục tiêu là trình bày thao tác tạo một Class và viết mã bên trong Class đó.

Bài học Lớp và phương thức trong C# sẽ cho các bạn nhiều kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#. Do đó, các bạn nên xem bài này trước khi thực hành để tiện cho việc theo dõi và hấp thụ nội dung bài hướng dẫn này hơn.

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C# – Yêu cầu

Giả sử bạn là một thành viên trong nhóm lập trình và được giao nhiệm vụ viết chương trình với yêu cầu cụ thể sau đây:

a) Tạo lớp Medicine được sử dụng để lưu trữ các thông tin sau

 1. Medicine Code
 2. Medicine Name
 3. Manufacturer Name
 4. Unit Price
 5. Quantity On Hand
 6.  Manufactured Date
 7. Expiry Date
 8. Batch Number

b) Tạo lớp Sales được sử dụng để lưu trữ các thông tin sau

 1. Medicine Code
 2. Quantity Sold
 3. Planned Sales
 4. Actual Sales
 5. Region

c) Mỗi lớp sử dụng phương thức khởi tạo để khởi tạo dữ liệu cho các thuộc tính.

d) Phương thức Accept() trong mỗi lớp được sử dụng để nhập dữ liệu cho các thuộc tính.

e) Phương thức Print() trong lớp Medicine được sử dụng để hiển thị thông tin của tất cả các thuộc tính.

f) Phương thức Display() trong lớp Sales để hiển thị tất cả thông tin của các thuộc tính trong lớp này. Một phương thức khác cùng tên được sử dụng để hiển thị thông tin của các thuộc tính theo Medicine Code.

g) Tạo lớp Test và viết xử lý  cho phương thức Main() để người dùng tạo, hiển thị thông tin của Medicine và Sales.

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C#  – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một Class tên Medicine

hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong c#

Bước 2: Viết xử lý cho Medicine.cs

Khai báo thuộc tính

Khai báo phương thức khởi tạo

Khai báo phương thức Accept() để nhập thông tin Medicine

Khai báo phương thức Print() để hiển thị thông tin Medicine

Bước 3: Tạo một Class tên Sales

Bước 4: Viết xử lý cho Sales.cs

Khai báo thuộc tính

Khai báo phương thức khởi tạo

Khai báo phương thức Accept() để nhập thông tin Sales

Khai báo phương thức Display() để hiển thị thông tin Sales với 2 trường hợp

Bước 5: Tạo một Class tên Test

Bước 6: Viết xử lý cho Test.cs

Bước 7: Chạy chương trình

Nhập thông tin và hiển thị thông tin Medicine

Nhập thông tin và hiển thị thông tin Sales

Hướng dẫn tạo lớp và phương thức trong C#  – Kết luận

Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi đã trình bày cách tạo một Class và các thành viên bên trong Class đó. Hai thành viên bên trong một Class là thuộc tính và phương thức.

Để cho bài hướng dẫn này trở nên hoàn thiện hơn, các bạn có thể bổ sung thêm menu và cho phép nhập nhiều Medicine, Sales

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!