Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C#

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C#

huong-dan-su-dung-vong-lap-trong-c-2-1
Lab lập trình C#

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C#

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C# với mục tiêu giúp bạn đọc sử dụng được vòng lặp while và vòng lặp do…while trong C#.

Ngoài ra, chúng tôi còn hướng dẫn các bạn cách kết hợp if…else, switch…case với vòng lặp.

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C# – Yêu cầu

Xây dựng ứng dụng C# dùng để thực hiện các chức năng như tạo tài khoản khách hàng, gửi tiền vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản và xem số dư tài khoản.

hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong c#Trong hình, chương trình đang hiển thị bằng tiếng Anh. Các bạn có thể thay bằng tiếng Việt nếu muốn.

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C# – Hướng dẫn

Bước 1: Tạo một Class tên TaiKhoanNganHang

Bước 2: Viết xử lý TaiKhoanNganHang.cs. Khai báo phương thức Main và viết xử lý bên trong phương thức này

Khai báo thông tin một tài khoản và số lượng tiền mà người dùng muốn gửi hoặc rút

Tạo menu

Xử lý chức năng “Open”. Lưu ý, một tài khoản được tạo với số dư mặc định là 50$

Xử lý chức năng “Deposit”

Xử lý chức năng “Withdraw”

Xử lý chức năng “Show”

Bước 3: Chạy chương trình

Khi người dùng nhập “Open

Khi người dùng nhập “Deposit

Khi người dùng nhập “Withdraw

Khi người dùng nhập “Show

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong C# – Kết luận

Trong C# có 4 loại vòng lặp là while, do/while, for và foreach. Trong bài lab này, chúng ta sử dụng vòng lặp do/while để cho phép người dùng lựa chọn một thao tác được xử lý thì vẫn có thể chọn một thao tác khác cho đến khi họ muốn kết thúc chương trình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa xử lý kiểm tra thông tin phải được nhập khi tạo một tài khoản. Khi rút tiền thì số tiền muốn rút phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn số dư. Khi gửi tiền thì số tiền gửi phải lớn hơn 0. Vậy nên, các bạn nên bổ sung thêm phần này vào xử lý.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!