Hướng dẫn tạo project android studio

Hướng dẫn tạo project android studio

tao-project-android-studio-5-1024x546
Lab Android cơ bản

Hướng dẫn tạo project android studio

Hướng dẫn tạo project android studio là bước tiếp theo sau khi chúng ta đã cài đặt Android Studio. Đây là thao tác bắt buộc trước khi chúng ta bắt tay vào phát triển ứng dụng Android.

Hướng dẫn tạo project android studio – Các bước thực hiện

Bước 1: Khởi động Android Studio -> File -> chọn New -> chọn New Project -> Nhập tên ứng dụng (Application name), chỉ định thư mục chứa source code (Project location) -> chọn Next

hướng dẫn tạo project android studio

Bước 2: Chọn Phone and Tablet -> chọn phiên bản tối thiểu SDK (tương ứng với phiên bản hệ điều hành Android) -> chọn Next

Bước 3: Chọn Activity, trong hình chúng tôi chọn Empty Activity (Việc lựa chọn Activity nào còn tùy thuộc vào mục đích của người phát triển ứng dụng) -> Next

Bước 4: Nhập tên cho Activity tại Activity Name -> Finish

Sau khi tạo thành công project, chúng ta sẽ nhìn thấy như hình bên dưới

Hướng dẫn tạo project android studio – Cấu trúc project

1/ manifests: Chứa tập tin AndroidManifest.xml. Đây là tập tin khai báo tất cả các Activity được sử dụng trong project. Ngoài ra, tập tin này còn có chức năng cấp quyền cho ứng dụng, chẳng hạn cấp quyền truy cập internet, …

2/ java: Chứa tất cả các tập tin java. Mỗi một Activity được tạo ra sẽ tương ứng cho một tập tin java và tập tin này sẽ được chứa ở đây. Đây cũng là nơi lập trình viên viết code cho ứng dụng.

3/ assets: Mặc định thư mục này chưa tồn tại. Lập trình viên phải tạo thư mục này. Trong thư mục này có thể chừa hình, txt, …

4/ res: Chứa layout, menu, animation, …Khi một Activity được tạo, đồng thời Android sẽ tạo 2 tập tin. Một là tập tin java, chứa code. Một là tập tin xml, chứa layout. Ngoài ra, khi chúng ta tạo menu hoặc tạo animation (anim), cũng sẽ được thực hiện ở đây.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!