Hướng dẫn sử dụng Firebase Authencation trong android với Kotlin

Hướng dẫn sử dụng Firebase Authencation trong android với Kotlin

huong-dan-su-dung-firebase-authencation-trong-android-voi-kotlin-5
Hướng dẫn Android

Hướng dẫn sử dụng Firebase Authencation trong android với Kotlin

Bài viết hướng dẫn sử dụng Firebase authencation trong Android với Kotlin sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp cũng như đăng ký và đăng nhập tài khoản với Firebase authencation.

Nếu như Firebase realtime database giúp các lập trình viên lưu trữ dữ liệu trên cloud cùng với việc đồng bộ dữ liệu thời gian thực thì Firebase authencation đề cập đến chứng thực tài khoản người dùng.

Hướng dẫn sử dụng Firebase authencation trong Android với Kotlin – Tích hợp Firebase authencation vào Android app

Bước 1: Mở Android Studio và tạo mới một Android Project hỗ trợ Kotlin

Bước 2: Truy cập https://firebase.google.com/ và chọn GO TO CONSOLE

1/ Đăng nhập sử dụng tài khoản gmail

hướng dẫn sử dụng firebase authencation trong android với kotlin

2/ Chọn Add project

3/ Nhập Project name và chọn Vietnam tại Country/region -> chọn CREATE PROJECT

4/ Chọn Add Firebase to your Android app

5/ Nhập Android package name -> chọn REGISTER APP

6/ Chọn Download google-services.json  -> chọn CONTINUE

Chọn FINISH

7/ Kích hoạt tính năng Firebase Auth

Chọn Authencation (1) -> chọn SIGN-IN METHOD (2) -> chọn Setting (3)

Chọn Enable (1) -> chọn SAVE (2)

Hướng dẫn sử dụng Firebase authencation trong Android với Kotlin – Tạo Android project

1/ Mở Android Studio và tạo một project với Kotlin. Lưu ý package name lúc đăng ký tại Firebase là gsth.vn.firebasedb

2/ Copy google-services.json vào project tại thư mục app

3/ Mở build.gradle (Project: ) và thêm đoạn code sau

classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.3'

4/ Mở build.gradle (Module: app) và thêm 2 đoạn code sau -> chọn Sync Now

implementation 'com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0'
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

5/ Tạo một Empty Activity với tên SignupActivity và thiết kế layout như sau

6/ Mở SignupActivity.kt và viết code

6.1/ Tạo một thể hiện của Firebase Auth

private val auth = FirebaseAuth.getInstance()

6.2 Viết code cho nút Sign Up (Xử lý đăng ký tài khoản)

6.3 Viết code cho nút Sign In (Xử lý đăng nhập)

7/ Mở AndroidManifest.xml và bổ sung quyền truy cập internet

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Hướng dẫn sử dụng Firebase authencation trong Android với Kotlin – Chạy chương trình

1/ Build project

2/ Run

3/ Nhập email và password -> chọn Sign up

Thông tin tài khoản đã được tạo trong Firebase

4/ Nhập email và password -> chọn Sign in (Trường hợp nhập sai)

Hướng dẫn sử dụng Firebase authencation trong Android với Kotlin – Kết luận

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc tích hợp Firebase Auth vào ứng dụng Android.

Ngoài việc cung cấp chứng thực bằng email và password, Firebase Auth còn hỗ trợ các lựa chọn khác như Gmail, Facebok, Phone, … Bạn đọc tự tìm hiểu thêm nhé.

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!