Trang chủ Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

tin học văn phòng, định dạng văn bản với word, bảng tính với excel, trình chiếu với powerpoint, microsoft office word, microsoft office excel, microsoft office powerpoint

Định dạng đoạn văn bản trong Word

Định dạng đoạn văn bản trong Word, nghĩa là sau khi nhập xong nội dung chúng ta phải định dạng đoạn văn...

Nhóm hàm tham chiếu trong excel (Bài 5)

Nhóm hàm tham chiếu trong excel được sử dùng để dò tìm (lookup) và trích xuất thông tin từ những bảng liên quan...

Nhóm hàm số trong excel (Bài 4)

Nhóm hàm số trong excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất (hàm Max), tìm giá trị nhỏ nhất (hàm...

Nhóm hàm chuỗi trong excel (Bài 3)

Nhóm hàm chuỗi trong excel bao gồm các hàm thông dụng như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID, hàm LEN, hàm TRIM,...

Nhóm hàm logic trong excel (Bài 2)

Nhóm hàm logic trong excel bào gồm các hàm như hàm AND, hàm OR và hàm IF. Trong đó hàm AND và...

Địa chỉ trong excel (Bài 1)

Địa chỉ trong excel là một khái niệm được sử dụng để xác định một ô (Cell) trong Excel. Ví dụ A2...

Bài viết nên xem