Trang chủ Lập trình Phát triển app android

Phát triển app android

Khoá học phát triển app trên Android sẽ giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các control như ListView, Tab, SQLite, Communication, Sync và Social Media.

Media player trong android (Bài 4)

Media player trong Android cung cấp nhiều cách để điều khiển tập tin audio hoặc video. Một trong những cách này là...

Google cloud messaging cho android (Bài 6)

Google Cloud Messaging cho Android (GCM) là một dịch vụ cho phép gửi dữ liệu từ những máy chủ đến ứng dụng...

Sqlite trong android (Bài 3)

Thông qua bài Sqlite trong android chúng tôi muốn giới thiệu SQLite là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được...

Animation trong android (Bài 7)

Animation trong android có thể được thực hiện bằng nhiều cách. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một cách...

Camera trong android (Bài 5)

Để sử dụng camera trong android chúng ta sử dụng ứng dụng máy ảnh Android trong ứng dụng có sẵn. Bạn sẽ sử dụng...

Đa ngôn ngữ trong android (Bài 8)

Đa ngôn ngữ trong android giúp cho ứng dụng android có thể hiển thị giao diện với nhiều ngôn ngữ khác nhau...

Custom listview trong android (Bài 1)

Custom listview trong android sẽ trình bày cho các bạn cách thay đổi layout cho listview. Như chúng ta đã biết, listview...

Giáo trình phát triển app android

Giáo trình phát triển app android sẽ trang bị cho các bạn các kiến thức về Listview Android custom layout, Tab, SQLite,...

Tab trong android (Bài 2)

Tab trong android cho phép chúng ta chuyển đổi qua lại giữa các activity một cách nhanh chóng, cho phép gộp nhiều...

Bài viết nên xem