Splash trong android

Tiếp theo bài viết hướng dẫn kết nối Android với MySQL, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thiết kế màn...

Hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin

Bài hướng dẫn sử dụng Firebase Database trong Android với Kotlin sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp Firebase Database vào ứng dụng...

Hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android

Trong bài viết hướng dẫn tích hợp google map vào ứng dụng android sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để...

Hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android

Trong bài hướng dẫn tích hợp google admob trong ứng dụng android sẽ hướng dẫn các bạn các bước thực hiện các...

Chia sẻ database giữa các ứng dụng trong android

Bài viết chia sẻ database giữa các ứng dụng trong android sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng...

Hướng dẫn sử dụng tab trong android

Bài hướng dẫn sử dụng tab trong android hôm nay sẽ trình bày cho các bạn cách tạo tab kết hợp fragment một cách...

Hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging trong android

Trong bài viết hướng dẫn sử dụng Firebase Cloud Messaging trong android, chúng tôi sẽ giới thiệu về Firebase Cloud Messaging, sử dụng Firebase...

Tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Hướng dẫn tích hợp login của facebook trong ứng dụng android sẽ trình bày đến các bạn các bước cần thực hiện...

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái kết nối internet trong android

Kiểm tra trạng thái kết nối internet trong ứng dụng android thì rất dễ dàng. Trong bài viết hướng dẫn kiểm tra...

Hướng dẫn phát youtube trong ứng dụng android

Hướng dẫn phát youtube trong ứng dụng android là một cách tốt thay vì bạn phải lưu trữ video ngay trong project...

Hướng dẫn custom listview trong android

Thông qua bài hướng dẫn custom listview trong android, các bạn sẽ học cách customize layout cho ListView theo ý của mình...

Hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android

Bài hướng dẫn lấy vị trí hiện tại của thiết bị trong android sẽ cho bạn biết làm thế nào để tích hợp mô-đun...

Bài viết nên xem