Sử dụng Webservice trong lập trình ứng dụng iOS với Xamarin

Hoang Nguyen hỏi 2 tháng trước

Chào anh!
Cho em hỏi làm thế nào để sử dụng Webservice trong lập trình ứng dụng iOS với Xamarin ạ?
Xin cảm ơn!

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 2 tháng trước