Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ

Hỏi đápDanh mục đơn: Lập trìnhChuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ
Thanh Hau hỏi 1 năm trước

mọi người ơi gúp em giải bài này với. Yêu cầu thực hiện:Chuyển mô hình thực thể – kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ. Chuẩn hoá mô hình dữ liệu quan hệ đạt dạng chuẫn 3

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 1 năm trước

Để giải bài này bạn sử dụng các qui tắc chuyển mô hình thực thể sang mô hình dữ liệu, cụ thể như sau:
1/ Vận dụng qui tắc chuyển tập thực thể. Có 5 thực thể sẽ thu được 5 quan hệ
2/ Vận dụng qui tắc chuyển mối kết hợp. Chuyển mối kết hợp N-N và 1-N
3/ Vận dụng qui tắc chuyển thuộc tính đa trị. Thuộc tính số điện thoại của NHACC
=> Sau khi chuyển, chúng ta sẽ thu được 9 quan hệ