Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ

Hỏi đápDanh mục đơn: Lập trìnhChuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ
Thanh Hau hỏi 10 tháng trước

mọi người ơi gúp em giải bài này với. Yêu cầu thực hiện:Chuyển mô hình thực thể – kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ. Chuẩn hoá mô hình dữ liệu quan hệ đạt dạng chuẫn 3

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Để giải bài này bạn sử dụng các qui tắc chuyển mô hình thực thể sang mô hình dữ liệu, cụ thể như sau:
1/ Vận dụng qui tắc chuyển tập thực thể. Có 5 thực thể sẽ thu được 5 quan hệ
2/ Vận dụng qui tắc chuyển mối kết hợp. Chuyển mối kết hợp N-N và 1-N
3/ Vận dụng qui tắc chuyển thuộc tính đa trị. Thuộc tính số điện thoại của NHACC
=> Sau khi chuyển, chúng ta sẽ thu được 9 quan hệ