cho em hoi bài tap http://giasutinhoc.vn/xml-va-json/xslt-trong-xml/#respond thục hanh 1 đen 4 lam thế nào viết dc

Hỏi đápcho em hoi bài tap http://giasutinhoc.vn/xml-va-json/xslt-trong-xml/#respond thục hanh 1 đen 4 lam thế nào viết dc
nguyenvanloc hỏi 7 tháng trước
1 Answers
admin Nhân viên trả lời 7 tháng trước

Bạn sử dụng XML Schema để restrict và XSLT để convert XML to HTML và hiển thị. Chi tiết cú pháp bạn xem trong bài giảng nhé!