cho em hoi bài tap http://giasutinhoc.vn/xml-va-json/xslt-trong-xml/#respond thục hanh 1 đen 4 lam thế nào viết dc

Hỏi đápcho em hoi bài tap http://giasutinhoc.vn/xml-va-json/xslt-trong-xml/#respond thục hanh 1 đen 4 lam thế nào viết dc
nguyenvanloc hỏi 10 tháng trước
1 Answers
admin Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Bạn sử dụng XML Schema để restrict và XSLT để convert XML to HTML và hiển thị. Chi tiết cú pháp bạn xem trong bài giảng nhé!