Animation trong LibGDX (Bài 4)

Bài học animation trong LibGDX sẽ giới thiệu đến bạn đọc sự hiểu biết về animation trong game là gì? Xử lý animation trong LibGDX ra sao?

Một Animation lưu trữ một danh sách các đối tượng đại diện cho một chuỗi hoạt hình, ví dụ như chạy hoặc nhảy. Mỗi đối tượng trong hoạt hình được gọi là một key frame (khung hình) và nhiều key frame tạo nên các hình ảnh động.

Animation trong LibGDX – Chuẩn bị và thực hiện

Chuẩn bị

1/ Danh sách hình, mỗi hình thể hiện một cử động hoặc một trạng thái của nhân vật. Ví dụ để tạo animation cho gấu ở trạng thái đi, chúng ta có một danh sách hình như sau

2/ Phần mềm TexturePacker được sử dụng để ghép những tấm hình riêng lẽ thành một tấm hình duy nhất

Các bước thực hiện ghép hình với TexturePacker

Bước 1. Khởi động phần mềm TexturePacker -> chọn libGDX

Bước 2. Tại giao diện làm việc của phần mềm -> chọn Add sprites -> chỉ định thư mục chứa danh sách hình mà chúng ta đã chuẩn bị ở Bước 1

1/ Chỉ định thư mục và tên tập tin txt tại Data file (Đây là tập tin mà chúng ta sẽ sử dụng khi xử lý animation trong libGDX)

2/ Texture format là PNG (.png)

3/ Thiết lập Max size bao gồm chiều rộng (W) và chiều cao (H) sao cho phù hợp

4/ Thiết lậ