Interface trong Java – Mô tả yêu cầu

Công ty Yamaha Việt Nam là một công ty chuyên sản xuất xe máy với các model khác nhau như Sirius, Jupiter và cung cấp cho thị trường Việt Nam. Công ty có nhu cầu làm một phần mềm quản lý hệ thống phân phối các loại xe trên.

Bạn là một thành viên trong nhóm phát triển phần mềm này và bạn được giao phải thực hiện các công việc sau:

1.Tạo interface có tên IMotor nằm trong package motor chứa các phương thức

2. Tạo lớp MyMotor nằm trong package motor thực thi IMotor và có các thuộc tính sau

3. Tạo lớp Jupiter nằm trong package motor.yamaha kế thừa từ lớp MyMotor. Trong lớp Jupiter bổ sung thêm thuộc tính warranty (thời gian bảo hành) có kiểu int và giá trị >= 1 (đơn vị năm)

4. Tạo lớp Sirius nằm trong package motor.yamaha kế thừa từ lớp MyMotor. Trong lớp Serius bổ sung thêm thuộc tính color có kiểu String (màu xe) và giá trị của nó hoặc là red, blue, yellow, other.

5. Tạo lớp thực thi Yamaha nằm trong package motor.yamaha cho phép người dùng lựa chọn chức năng

Interface trong Java – Hướng dẫn thực hiện

Bước 1.  Mở ứng dụng NetBeans , New Project | Java | Java Application , nhấp Next , trên hộp thoại “New Java Application ” điền các thông tin trong hộp thoại như sau : Project Name : AgentManagementSystem ; project Location : “nhập đường dẫn lưu ứng dụng” và Bỏ chọn “Create Main Class” , nhấn Finish để thúc .

Bước 2. Tạo các package: motor, motor.yamaha

Chuột phải AgentManagementSystem -> chọn New -> chọn Java Package -> nhập tên package tại Package Name.

Bước 3. Tạo giao diện IMotor

3.1. Chuột phải motor-> chọn New -> chọn Java Interface -> nhập IMotor tại Class Name -> chọn Finish

3.2. Viết code

Bước 4. Xây dựng lớp Motor

4.1. Tạo lớp Motor

Chuột phải motor -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập Motor tại Class Name -> chọn Finish

4.2. Viết code

4.2.1. Khai báo 4 thuộc tính code, name, capacity và model

4.2.2. Viết code cho phương thức input

4.2.3. Viết code cho phương thức display

4.2.4. Tạo phương thức getter và setter cho thuộc tính code

Bước 5. Xây dựng lớp Jupiter

5.1 Tạo class Jupiter

Chuột phải motor.yamaha -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập Jupiter tại Class Name -> chọn Finish

5.2 Viết code

Bước 6. Xây dựng lớp Sirius

6.1. Tạo class Sirius

Chuột phải motor.yamaha -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập Sirius tại Class Name -> chọn Finish

6.2. Viết code

Bước 7. Xây dựng lớp Yamaha

7.1 Tạo class Yamaha

Chuột phải motor.yamaha -> chọn New -> chọn Java Class -> nhập Yamaha tại Class Name -> chọn Finish

7.2 Viết xử lý

Bước 8. Nhấn Shift–F6 hoặc chuột phải-> Run File để chạy chương trình. Nhập dữ liệu và kiểm tra kết quả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here