Giáo trình điện toán đám mây

Giáo trình điện toán đám mây. Điện toán đám mây là mô hình điện toán cho phép:

 • Truy cập thông qua mạng
 • Lựa chọn và sử dụng tài nguyên như mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng theo nhu cầu.
 • Điển hình như dịch vụ lưu trữ trực tuyến của Google (Googe Drive), của Microsoft (One Drive), … hoặc dịch vụ Word/Excel sử dụng thông qua internet trong Google Doc/One Drive

Giáo trình điện toán đám mây – Khả năng đạt được

 • Sử dụng thành thạo các dịch vụ của Google, Amazon, Microsoft,…
 • Biết cách thiết lập điện toán đám mây trên máy cá nhân hoặc trên máy chủ.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ điện toán đám mây.

Giáo trình điện toán đám mây

 • Tổng quan
 • Điện toán đám mây của một số hãng nổi tiếng
 • Phần cứng và cơ sở hạ tầng
 • Truy cập điện toán đám mây
 • Lưu trữ
 • Phần mềm như một dịch vụ
 • Phát triển ứng dụng
 • Các vấn đề ảo hóa

Phân bổ nội dung trong giáo trình điện toán đám mây

Bài 1: Tổng quan về điện toán đám mây

 • Điện toán đám mây là gì?
 • Các ứng dụng
 • Giới thiệu các nhà cung cấp dịch vụ
 • Cách sử dụng điện toán đám mây hiệu quả

Bài 2: Cloud Computing của một số hãng nỗi tiếng

 • Hãng Google
 • Hãng Microsoft
 • Amazon
 • Một số hãng khác

Bài 3: Các thành phần của điện toán đám mây

 • Thành phần Clients
 • Thành phần bảo mật (Security)
 • Thành phần mạng (Network)
 • Thành phần dịch vụ (Services)

Bài 4: Truy cập điện toán đám mây

 • Nền tảng
 • Ứng dụng web
 • Web API

Bài 5: Dịch vụ lưu trữ

 • Google Bigtable Datastore
 • MobileMe
 • Live Mesh
 • Nirvanix

Bài 6: Phần mềm như là dịch vụ (SaaS)

 • Tổng quan về SaaS
 • Lợi ích của SaaS
 • Cloud Sql và cách kết nối
 • Các công ty hỗ trợ SaaS

Bài 7: Phát triển ứng dụng trên nền tảng Cloud Computing

 • Nhà cung cấp Google
 • Nhà cung cấp Microsoft
 • Một số nhà cung cấp khác

Bài 8: Ảo hoá

 • Ảo hoá là gì
 • Chi phí trong ảo hoá
 • Quản trị trong ảo hoá
 • Triển khai trong ảo hoá
 • Bảo mật trong ảo hoá

Trả lời