Chính sách

Khi bạn truy cập vào gia sư tin học, chúng tôi không thu thập dữ liệu của bạn. Chỉ khi bạn đăng ký nhận bản tin, chúng tôi mới thu thập email của bạn như 1 phần bắt buộc của form đăng ký. Email của bạn được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ chỉ gửi mail cho bạn khi xác thực tài khoản của bạn.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến nhiều website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Gia Sư Tin Học và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Trang web này có sử dụng các plugin của mạng xã hội như Facebook. Plugin này sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng biệt khác với Gia Sư Tin Học. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của plugin này.

Gia Sư Tin Học có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ vào sự chỉnh sửa này.