Tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Hướng dẫn tích hợp login của facebook trong ứng dụng android. Facebook Login cung cấp một cách thuận tiện và an toàn cho phép người sử dụng đăng nhập vào một ứng dụng mà không cần phải đăng ký lại. Sử dụng phiên bản mới nhất của Facebook SDK cho Android để thêm tính năng này cho ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng.

Trong bài hướng dẫn tích hợp login của facebook trong ứng dụng android, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thêm nút đăng nhập của Facebook vào một ứng dụng Android và xử lý các sự kiện đăng nhập của người dùng.

Hướng dẫn tích hợp login của facebook trong ứng dụng android – Yêu cầu

Phiên bản mới nhất của Android Studio. Một tài khoản facebook. Có kiến thức về lập trình android cơ bản

Các bước thực hiện tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Bước 1: Đăng ký ứng dụng

Tất cả các ứng dụng mà sử dụng Facebook SDK phải được đăng ký với Facebook. Đăng nhập vào trang Facebook Developers website  và nhấn Add a New App ở góc trên bên phải.

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Chọn nền tảng Android

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Chọn Skip and Create App ID

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Nhập thông tin cho Tên hiển thị và lựa chọn danh mục, sau đó chọn Tạo ID ứng dụng

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Hoàn tất kiểm tra bảo mật vào chọn nút Gửi

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Chọn Choose a Platform

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Chọn Android

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Thêm Facebook SDK vào Project

Để sử dụng Facebook SDK trong một project, chúng ta phải thêm trong phần dependency và import com.facebook.FacebookSdk. Các bước thực hiện như sau: (Lưu ý nếu thêm Facebook SDK vào Project đã tồn tại thì chỉ thực hiện từ 2 – 3)

1. Tại Android Studio -> New Project, Minimum SDK chọn “API 15: Android 4.0.3” hoặc cao hơn và tạo một project mới. Sau khi bạn tạo xong project, mở tập tin build.gradle (Module:app)

2. Bổ sung dòng này vào build.gradle (Module:app) trước dependencies:
repositories { mavenCentral() }

3. Import com.facebook.FacebookSdk vào ứng dụng bằng cách bổ sung đoạn lệnh này vào phần dependencies của build.gradle (Module:app):

compile 'com.facebook.android:facebook-android-sdk:4.6.0'

Rebuild project (Trong Android Studio -> Chọn Build -> Chọn Rebuild Project)

Đăng ký package và Activity

Bước 1: Xem Package Name khai báo trong AndroidManifest.xml

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Bước 2: Tạo mới Activity trong Android Studio

Thiết kế layout

<com.facebook.login.widget.LoginButton
  android:id="@+id/login_button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_centerInParent="true"/>

thuc-hanh-android-fb-19Bước 3: Nhập Package NameDefault Activity Class Name, sau đó chọn Next

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android Bước 4: Sinh mã Key Hash tại Activity

Sử dụng đoạn mã sau để sinh mã Key Hash, lưu ý thay đổi đoạn in đậm theo package của ứng dụng đã khai báo trong AndroidManifest.xml

try {
 PackageInfo packageInfo = getPackageManager().getPackageInfo("android.androidpractice", PackageManager.GET_SIGNATURES);
 for(Signature signature: packageInfo.signatures){
  MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA");
  messageDigest.update(signature.toByteArray());
  Log.d("KeyHash", Base64.encodeToString(messageDigest.digest(),Base64.DEFAULT));
 }
}catch (Exception e){
}

thuc-hanh-android-fb-18Nhập Key Hash tại Development Key Hashes tại trang web , sau đó chọn Next

tích hợp login của facebook trong ứng dụng androidBước 5: Viết xử lý cho Activity

Khai báo các đối tượng ở phạm vi toàn cục

private LoginButton loginButton;
private CallbackManager callbackManager;

Viết xử lý cho phương thức onCreate

FacebookSdk.sdkInitialize(getApplicationContext());
callbackManager = CallbackManager.Factory.create();

setContentView(R.layout.activity_main);
loginButton = (LoginButton)findViewById(R.id.login_button);
loginButton.registerCallback(callbackManager, new FacebookCallback<LoginResult>() {

 @Override
 public void onSuccess(LoginResult loginResult) {
 Toast.makeText(MainActivity.this,"Successful", Toast.LENGTH_LONG).show();
 }

 @Override
 public void onCancel() {
 Toast.makeText(MainActivity.this,"Login attempt canceled.", Toast.LENGTH_LONG).show();
 }

 @Override
 public void onError(FacebookException e) {
 Toast.makeText(MainActivity.this,"Login attempt failed.", Toast.LENGTH_LONG).show();
 }
});

Giải thích

 • Nếu đăng nhập thành công thì phương thức onSuccess được gọi
 • Nếu người sử dụng huỷ đăng nhập thì phương thức onCancel được gọi
 • Nếu quá trình đăng nhập phát sinh lỗi thì phương thức onError được gọi
 • Khi người dùng chạm vào nút đăng nhập thì sẽ bắt đầu một Activity mới, trong đó trả về một kết quả. Để tiếp nhận và xử lý kết quả, chúng ta phải thực hiện override phương thức onActivityResult của CallbackManager
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  callbackManager.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
}

Thêm Facebook Application ID

Facebook Application ID chúng ta đã nhận trong quá trình đăng ký app. Thực hiện bổ sung đoạn mã sau tại res/values/strings.xml

Lưu ý thay đổi đoạn in đậm bằng App ID của ứng dụng bạn

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

<string name="app_id">435435223321960</string>

Thay đổi AndroidManifest.xml

Bổ sung các đoạn mã sau

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<meta-data android:name="com.facebook.sdk.ApplicationId"
  android:value="@string/app_id"/>

<activity android:name="com.facebook.FacebookActivity"
  android:configChanges=
    "keyboard|keyboardHidden|screenLayout|screenSize|orientation"
  android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar"
  android:label="@string/app_name" />

Build và run ứng dụng

Chọn AndroidPratice (với AndroidPractice là tên ứng dụng)

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Màn hình ứng dụng khi chạy

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Chọn “Log in with Facebook

tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

Các bạn đã hoàn thành xong bài hướng dẫn tích hợp login của facebook trong ứng dụng android. Chúc các bạn thành công.

15 thoughts on “Tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

  1. admin Post author

   Bạn có thể nói rõ hơn là mình đang bị lỗi như thế nào? Và post thông báo lỗi để chúng tôi hỗ trợ bạn.

 1. Ngọc Anh

  chương trình của em gặp 1 lỗi thế này: mọi user đều login thành công, nhưng chỉ có account của em(facebook developer) là có thể đăng ảnh hoặc status, các account khác đều không đc. Em đã chọn yes ở mục
  Do you want to make this app and all its live features available to the general public? mà vẫn không đc. Mong thầy chỉ dẫn, em cảm ơn

  1. admin Post author

   Chào bạn,

   Khi bạn đăng nhập vào link https://developers.facebook.com/apps/ nếu tài khoản facebook của bạn chưa phải là Facebook Developer thì bạn không thể sử dụng được. Vì vậy sau khi đăng nhập, bạn chọn vào nút Register Now như hình bên dưới để trở thành Facebook Developer.

   Tích hợp login facebook vào ứng dụng android

   Chúc bạn thành công!

   1. Ngọc Anh

    Em chào thầy, em vẫn chưa thể khắc phục được ạ, tất cả các tài khoản facebook khác đều login được, nhưng chỉ có tài khoản facebook developer là post status được

 2. giàu

  anh có thể hướng dẫn chi tiết hơn về sinh mã Key Hash
  em làm k được chổ này

  1. admin Post author

   Bước 1: Tạo một activity với mục đích sinh Key Hash. Bổ sung đoạn code sau vào phương thức onCreate (Lưu ý thay đổi phần in đậm với package mà bạn đang sử dụng)

   try {
   PackageInfo packageInfo = getPackageManager().getPackageInfo("android.androidpractice", PackageManager.GET_SIGNATURES);
   for(Signature signature: packageInfo.signatures){
   MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA");
   messageDigest.update(signature.toByteArray());
   Log.d("KeyHash:", Base64.encodeToString(messageDigest.digest(),Base64.DEFAULT));
   }
   }catch (Exception e){

   }

   Bước 2: Chạy activity và Key Hash sẽ hiển thị ở Android Monitor mục logcat (Chi tiết vui lòng xem hình)
   Tích hợp login của facebook trong ứng dụng android

 3. giang

  sao khi em tạo Activity mới và thêm cái Button Login FB vào thì App k thể chạy đc , toàn báo dừng

  1. admin Post author

   App có thông báo lỗi gì không? Và nếu có thì bạn hãy post thông báo lỗi để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn.

   Admin: Gia Sư Tin Học!

 4. Tho

  sao app của em đăng nhập xong đến khi đăng xuất, đăng nhập lại lần nữa thì không cần nhập usesname và pass nữa mà nó tự vào luôn ạ

 5. pipo

  sau khi làm được như trên thì làm thế nào để lấy thông tin người dùng ạ

 6. Nguyễn Trung Hiếu

  Sau khi em đăng nhập vào facebook.

  EmEm nhập username và password vào !

  ứng dụng gọi đến hàm onCancel. Tại sao ạ !

  Em phải bấm thêm một lần nữa mới lấy đc thông tin người dùng